Відкрито набір до групп навчання «МСФЗ для початківців»; «Право в Україні»; DipIFR rus; CIMA
📚👍🏻Стань кращим фахівцем, пройшовши навчання з професіоналами в Академії «Контінуа прогресіо»!

Підсумки тижня (огляд за 10 — 14 серпня 2020 р.)

Праця і заробітна плата

Верховний Суд вказує на те, що стягуючи середній заробіток за час вимушеного прогулу на підставі ст. 235 КЗпП, суд керується Порядком № 100.

За його вимогами усі виплати включають в розрахунок середньої зарплати у тому розмірі, в якому вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо, за винятком відрахувань із зарплати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.

Тож суми, які суд визначає до стягнення з роботодавця на користь працівника як середній заробіток за час вимушеного прогулу, обраховують без віднімання сум податків та зборів. Податки і збори із суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу, присудженої за рішенням суду, підлягають нарахуванню роботодавцем при виконанні відповідного судового рішення та, відповідно, відрахуванню із суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу при виплаті працівнику. Внаслідок цього виплачена працівнику на підставі судового рішення сума середнього заробітку за час вимушеного прогулу зменшується на суму податків і зборів.

Крім того, відрахування податків і обов’язкових платежів із середнього заробітку за час вимушеного прогулу не погіршує становище працівника, якого поновлено на роботі, оскільки за цей період, у разі перебування на посаді, працівник отримував би зарплату, із якої також відраховувались би податки і збори.

Джерело: постанова ВС/КАС від 05.08.2020 р. № 817/893/17.

Президент України подав на розгляд Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік» № 3963 від 06.08.2020 р. щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати до п’яти тисяч гривень із 1 вересня поточного року. Про це повідомила заступник керівника ОПУ Юлія Ковалів, інформує сайт глави держави.

Очікується, що Верховна Рада розгляне та затвердить зміни до основного фінансового документа до кінця серпня на позачерговій сесії, яка буде скликана для розгляду законопроекту № 3963.

Як відомо, нещодавно Кабмін оголосив про наміри збільшити з 1 вересня мінзарплату до 5 тисяч, а також провести двоетапне підвищення мінімальної зарплати – до 6000 та 6500 гривень у 2021 році.

Ініціативи підняття мінімалки раніше критикували представники бізнесу, вважаючи, що це призведе до росту бази нарахування ЄСВ.

Нагадаємо, що міністр КМУ повідомив про намір зменшити надбавки і премії держслужбовцям та запровадити новий класифікатор професій. Своєю чергою, Мінфін скоротив перелік банків, через які можна виплачувати зарплати держслужбовцям і бюджетникам.

В Управлінні Держпраці в Кіровоградській області розповіли, чи мають право на додаткову відпустку за шкідливі умови працівники, які працюють на персональному комп’ютері, якщо тривалість додаткової відпустки прямо не визначена колективним договором.

Так, працівникам, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах, додаткова відпустка за шкідливі умови праці законодавством не передбачена.

В той же час, працівникам, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах, до яких належить і персональний комп’ютер, надається право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів згідно з розділом ХХІІ “Загальні професії за всіма галузями господарства” (позиція 58) Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я.

Статтею 8 Закону України “Про відпустки” передбачено, що конкретна тривалість таких відпусток встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Відповідно до пп. 6 і 7 Порядку застосування названого вище Списку, додаткову відпустку за особливий характер праці надають пропорційно до фактично відпрацьованого часу.

У розрахунок часу, що дає право працівнику на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менш як половину тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Отже, працівники, незалежно від найменування посад і професій, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах (в т.ч. на персональному комп’ютері) та яким тривалість щорічної відпустки не визначена іншими нормативно-правовими актами, мають право на додаткову відпустку за особливий характер праці при дотриманні вищезазначених умов.

________________________________________

Податок на додану вартість

В ГУ ДПС в Одеській області розповіли про податкові новації, які містить Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців» від 14.07.2020 р. № 786-IX.

Саме цей Закон зменшив штрафи за несвоєчасну реєстрацію окремих ПН та РК в ЄРПН, які діють уже із 08.08.2020 р.

Проте із 08.08.2020 р. також внесено зміни до ПКУ щодо процедури проведення перевірок. Виключено норми, які надавали право контролюючим органам при перевірці оформлення працівників опитувати їх та роботодавців про виплачені пасивні доходи та інші додаткові блага та відшкодування.

Окрім того, на період дії карантину контролюючим органам надано право проводити документальні позапланові перевірки за зверненнями платника податків.

Ще однією новелою є те, що підтвердити достовірність реєстраційного номера облікової картки платника податків можна документом, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі (картка платника податків), або даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження.

Особа за власним вибором пред’являє один із зазначених документів для надання даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Особа може пред’явити копію документа, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі, у тому числі і в електронному вигляді, за умови наявності в одержувача інформації технічної можливості здійснити перевірку відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру в електронній формі.

Натомість норми, які стосуються Електронного кабінету платника, набирають чинності через 3 місяці з дня опублікування, тобто з 8 листопада 2020 року.

Зокрема, буде скасований договір про визнання електронних документів для реєстрації в Електронному кабінеті платника та передбачається, що в Електронному кабінеті відображатимуться податкові повідомлення-рішення.

Контролюючий орган буде вести листування з платниками податків в електронній формі, якщо вони подали заяву про бажання отримувати документи через Електронний кабінет.

У податковому відомстві звернули увагу на новації, привнесені Законом № 466 щодо змін правил реєстрації платників ПДВ.

Так, у разі перетворення юридичної особи – платника ПДВ або зміни даних про платника ПДВ, які стосуються податкового номера та/або найменування (прізвища, імені та по батькові) платника і не пов’язані з ліквідацією або реорганізацією платника податку, а також встановлення розбіжностей чи помилок у записах реєстру платників податку, проводиться перереєстрація платника ПДВ.

Перереєстрація платника ПДВ, яка здійснюється у зв’язку з перетворенням, проводиться на підставі заяви, яка подається протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації.

Якщо такий платник не подав заяву в установлений строк, – його реєстрація платником ПДВ буде анульована.

Джерело: роз’яснення Управління ДПС у Запорізькій області

________________________________________

Податок на прибуток

Щорічні загальні збори акціонерного товариства (емітента простих акцій, власниками яких є юрособи, зокрема, нерезидент) прийняли рішення розподілити прибуток товариства та спрямувати частину чистого прибутку 2019 року, а також нерозподіленого прибутку 2018 року на збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості його акцій.

Акціонерку цікавив податковий аспект такої специфічної операції, а саме чи:

– прирівнюється до нарахування/виплати дивідендів розподіл прибутку товариства та визначення частини прибутку, що безпосередньо направляється на збільшення статкапіталу товариства, у разі відсутності рішення загальних зборів акціонерів товариства про нарахування/виплату дивідендів?

– визнається реінвестицією дивідендів спрямування розподіленого/нерозподіленого прибутку на збільшення статкапіталу товариства за умови, що не відбувається зміна складу учасників товариства та кількості акцій/пропорцій участі всіх акціонерів у статкапіталі?

Податківці прямо не відповіли саме на ці питання, але досить зрозуміло виклали свою точку зору щодо податкових наслідків відповідних операцій товариства.

Висновки наступні.

  1. При реінвестиції дивідендів шляхом їх внесення до статутного капіталу емітент нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у порядку, передбаченому п. 57.11 ПКУ. Разом із тим, доходи юрособи-нерезидента із джерелом їх походження з України у вигляді дивідендів оподатковуються згідно з п. 141.4 ПКУнезалежно від способу використання такого доходу як реінвестиція (тобто незалежно від того, виплачені вони грошима, чи реінвестовані на збільшення статкапіталу).
  2. Якщо платник податку на прибуток-емітент корпоративних прав не приймав рішення виплатити дивіденди власникам таких корправ, а нерозподілений прибуток був спрямований до 01.01.2021 на поповнення (збільшення) статкапіталу, «така операція не передбачає виникнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств, у тому числі податку з доходів з джерелом їх походження з України у випадку, якщо одним із учасників – власників корпоративних прав є нерезидент».
  3. Якщо платник податку на прибуток-емітент корпоративних прав не приймав рішення виплатити дивіденди власникам таких корправ, а нерозподілений прибуток був спрямований після 31.12.2020 р. на поповнення (збільшення) статкапіталу, то у випадку, якщо одним із учасників – власників корпоративних прав є нерезидент, сума на яку збільшується вартість корпоративних прав учасника-нерезидента внаслідок такого поповнення (збільшення) статкапіталу оподатковується податком на репатріацію за ставкою 15% (якщо інша ставка не передбачена міжнародним договором).

Поділ режимів оподаткування на «до 01.01.2021» та «після» пов’язаний з поправками до ПКУ, запроваджуваними Законом № 466.

Втім, особисто нас надихає і одночасно насторожує лояльність податківців до ситуації, коли платник не приймав рішення виплатити дивіденди власникам корправ, а нерозподілений прибуток спрямували на поповнення (збільшення) статкапіталу до 01.01.2021 р.

Наприклад, відомі декілька ІПК, у яких фіскали резюмували, що у випадку збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, на їх думку, по суті йдеться саме про реінвестицію дивідендів. Цитуємо: «…господарська операція, яка передбачає збільшення статутного капіталу за рахунок отриманого від інвестиційних операцій прибутку, який мав бути розподілений між власниками корпоративних прав, є реінвестицією дивідендів» (див. ІПК ГУ ДФС у м. Києві від 03.04.2019 р. № 1409/ІПК/26-15-12-03-11, а також ІПК ДПСУ від 11.10.2019 р. № 745/6/99-00-07-02-02-15/ІПК).

Саме тому, аби не потрапити в халепу, наполегливо радимо звертатися до податківців за індивідуальними податковими консультаціями. А потім діяти за обставинами.

Адже, як-то кажуть: що дозволено Юпітеру, не дозволено бику.

Також цікаво, як роз’яснювачі від податкової бачать наступне оподаткування, наприклад, продажу нерезидентом таких збільшених часток (акцій).

Джерело: ІПК ДПСУ від 22.07.2020 р. № 2998/ІПК/99-00-05-05-02-06

________________________________________

Єдиний податок

Головне управління ДПС в Одеській області повідомило про основні зміни, які вніс до ПКУ Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців» від 14.07.2020 р. №786-IX (далі – Закон № 786). Зокрема, зміни торкнулися підприємців-єдинників.

Так, ФОП-єдинникам І, ІІ та ІІІ групп (крім платників ПДВ) із 01.01.2021 року можна вести облік у довільній формі в паперовому та/або електронному вигляді шляхом помісячного відображення отриманих доходів. При цьому, фізичні особи – підприємці платники єдиного податку ІІІ групи, які є платниками ПДВ, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення доходів та витрат.

Юридичні особи – платники єдиного податку ІІІ групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень п. п.44.2, 44.3 ПКУ.

Для ФОПів та фізосіб, які провадять незалежну професійну діяльність, Законом № 786 передбачена можливість вести облік доходів і витрат у зручній для них формі – паперовій та/або електронній, у т.ч. через Електронний кабінет.

Типова форма такого обліку та порядок його ведення визначається Міністерством фінансів.

Юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи, що продають виручену від здійснення операцій з експорту товарів, робіт, послуг іноземну валюту, у складі доходу враховують лише позитивну курсову різницю.

Від’ємне значення валютного перерахунку на склад доходів єдинника не впливає.

На цьому продовжують наполягати податківці, апелюючи до ведення такими особами спрощеного обліку доходів та витрат.

Докладніше про це можна дізнатися з матеріалу «Доходи платника єдиного податку. Іноземна валюта» модуля Ситуації.

Тож, як і раніше, при отриманні експортної виручки в іноземній валюті єдиноподатник має взяти до уваги наступне:

– якщо інвалютна виручка продається до дати звітного балансу (протягом одного кварталу), то у складі доходу враховується тільки позитивна різниця між доходом, отриманим від продажу цієї валюти, та доходом, отриманим від здійснення перерахунку такої іноземної валюти в гривні на дату її надходження на валютний рахунок;

– якщо інвалютна виручка обліковується на рахунку до кінця кварталу (до дати звітного балансу), то на дату закінчення звітного кварталу платник має здійснити перерахунок такої іноземної валюти відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку з відповідним врахуванням у складі доходу тільки позитивної різниці від здійснення такого перерахунку;

– у разі продажу іноземної валюти після дати звітного балансу у складі доходу враховується тільки позитивна різниця між доходом, отриманим від продажу цієї валюти, та доходом, отриманим від здійснення перерахунку такої іноземної валюти в гривні на дату закінчення попереднього звітного кварталу.

Джерело: роз’яснення ДПС із категорії 108.01 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua)

Якщо ДПС виявила порушення єдинником умов перебування на спрощеній системі та анулювала його реєстрацію, тоді за період, в якому він вже не перебувала в реєстрі платників єдиного податку, але подав податкову декларацію, уточнюючу декларацію не подають. При цьому такий екс-єдинник може звернутись з письмовою заявою до органу ДПС за основним місцем обліку (місцем податкової реєстрації) аби не визнавали дану звітності як податкову з відповідним поясненням.

Відповідали вони таким чином на питання: чи подавати уточнюючу податкову декларація платника ЄП, реєстрація якого анульована у зв’язку з порушенням умов перебування на спрощеній системі, за період, в якому такий платник не перебував в реєстрі платників ЄП, однак подав податкову декларацію?

При виявленні контролюючим органом під час перевірки порушень платником єдиного податку 1-3 груп вимог, встановлених ПКУ, анулюють реєстрацію платника єдиного податку за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом (п. 299.11 ПКУ).

Тому анулювання контролюючим органом реєстрації платника єдиного податку передбачає собою перехід такого платника на загальну систему оподаткування.

________________________________________

Акцизний податок

У ДПС запевнили: якщо підприємство використовує транспортні засоби, в тому числі транспортні засоби, які набули статусу пересувного акцизного складу, для переміщення на митній території України пального, то відповідно до абз. 4 пп. 215.1.5 ПКУ такі транспортні засоби не потрібно облаштовувати витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками.

Обладнання витратомірами-лічильниками транспортних засобів, що здійснюють заправлення у паливний бак:

– машин, механізмів, техніки та обладнання для агропромислового комплексу;

– транспортних засобів спеціального призначення;

– спеціального обладнання чи пристрою;

на кожному місці відпуску пального наливом з такого транспортного засобу, є однією з умов віднесення до власного споживання пального операцій із заправлення пальним за договорами підряду.

Джерело: ІПК ДПСУ від 20.07.2020 р. № 2946/ІПК/99-00-09-03-03-06

________________________________________

Звітність

В Раді ініціюють збільшення термінів для оприлюднення річної фінзвітності і аудиторських висновків до 1 жовтня. Про це свідчать положення законопроекту № 3957 від 04.08.2020 р.

Пропонують перенести максимальні терміни оприлюднення річної фінзвітності разом з аудиторським звітом суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях а також – великих та середніх підприємств, із 30 квітня, та, відповідно 1 червня, на 01 жовтня року, наступного за звітним, що дасть можливість:

– великим підприємствам та підприємствам, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, складати фінансову звітність за МСФЗ, здійснити плановий та своєчасний перехід на ведення бухобліку та складання фінзвітності у відповідності до МСФЗ;

– середнім підприємствам всіх організаційно-правових форм, які жодного разу раніше не проводили аудит, обрати аудитора в умовах відсутності тиску обмежуючих обставин;

– суб’єктам аудиторської діяльності – надати означеним вище суб’єктам господарювання послугу аудиту річної фінзвітності вчасно, забезпечити потребу ринку в цій послузі повністю та з належною якістю.

________________________________________

Готівкові розрахунки

В ДПС нагадали про можливість подати скаргу про порушення податкового законодавства в електронному вигляді.

На адресу idd@tax.gov.ua можна надсилати інформацію (скаргу), зокрема, про:

– проведення розрахунків без застосування РРО – чек РРО не видано;

– відсутність інформації про виданий чек РРО в Електронному кабінеті ДПС;

– продаж підакцизних товарів (алкогольні напої та/або тютюнові вироби) з ознаками підробки, відсутність акцизних марок, відсутність інформації про акцизні марки в інформаційних системах;

– продаж підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби та пальне) без наявності відповідних ліцензій;

– використання неоформленної найманої праці.

Розглянувши надану інформацію (скаргу) органи ДПС приймуть відповідні до суб’єктів господарювання – порушників контрольно-перевірочні заходи.

Джерело: пресслужба ДПС.

Нагадаємо, що програмні РРО стартували 1 серпня. З цієї ж дати фіскальний чек отримав нові реквізити.

________________________________________

Приватні підприємці

Частину ФОПів можуть звільнити від сплати ЄСВ «за себе» завдяки пропонованим змінам до ст. 4 Закону про ЄСВ.

Мова піде про законопроект № 3978 від 10.08.2020 р.

Він пропонує звільнити ФОПів та членів фермерського господарства від сплати ЄСВ «за себе» у випадках, якщо вони є особами:

– які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, та/або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та/або у відпустці у зв’язку з усиновленням дитини;

– які виховують дитину з інвалідністю будь-якої групи інвалідності та відповідно до закону отримують державну соціальну допомогу – до досягнення такою дитиною 18 років.

Зверніть увагу, що ФОПів так і не звільнили від ЄСВ «за себе» у червні та липні 2020 року. У матеріалі «Кого звільнили від сплати ЄСВ за березень, квітень та травень 2020 року» також йшлося про те, що для платників ЄСВ штрафні санкції та перевірки скасували, починаючи із березеня 2020 року і по останній день місяць, в якому завершиться карантин. Проте карантин ще не завершений, а із 1 серпня діють нові правила адаптивного карантину.

________________________________________

Контроль і відповідальність

З огляду на нинішню непросту ситуацію, держава намагається робити кроки на підтримку вітчизняного бізнесу. Одним з них є впровадження певних послаблень зі сплати штрафів за допущені в період дії карантину порушення.

У зв’язку з цим податківці нагадали, що звільнення від відповідальності за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, стосуються також й неподання/несвоєчасне подання повідомлення за ф. № 20-ОПП.

Водночас у відомстві знову наголосили не сприймати карантин як час вседозволеності. Адже, карантинні послаблення поширюються не на всі податкові порушення.

Зокрема, в повній мірі продовжує діяти покарання за недотримання законодавства в частині:

– нарахування, декларування та сплати ПДВ та акцизного податку

– обігу пального, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

– довгострокового страхування тощо.

Джерело: роз’яснення ДПС із категорії 116.12 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua)

Починаючи з 23.05.2020 р. з переліку об’єктів оподаткування податком на нерухомість виключені будівлі промисловості, які віднесені до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) ДК 018-2000, які використовують за призначенням у госпдіяльності суб’єкти господарювання, основну діяльність яких класифікують у секціях B – F КВЕД ДК 009:2010, та їх не здають власники в оренду, лізинг, позичку.

Йдеться про оновлений пп. «є» пп. 266.2.2 ПКУ завдяки уже відомому Закону № 466. В ДПС назвали 4 умови для звільнення від податку будівель промисловості.

За словами податківців, власники будівель промисловості мали протягом 30 к. дн. з дня набрання чинності Законом № 466 подати декларації з типом «Уточнююча» або «Звітна» (у разі, якщо на граничну дату подання декларації не виникало об’єктів оподаткування), в яких відобразити відповідні зміни податкового зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за періоди, починаючи з 23 травня 2020 року.

Лише тепер в ДПС відповіли, як заповнити розд. І додатка 2 до податкової декларації з типом «Уточнююча» аби скоригувати податкові зобов’язання, нараховані за будівлі промисловості, які здають їх власники в оренду, лізинг, позичку, у зв’язку із змінами, внесеними Законом № 466?

В такому випадку розд. І «Розрахунок податкового зобов’язання» додатка 2 заповнюють наступним чином:

– значення показників граф 1 – 9, 13-14 та 20 переносять за даними раніше поданої податкової декларації за 2020 рік;

– графи 16-18 не заповнюють;

– графи 10-12, 15, 19, 21 – 23 збільшують на суму податкового зобов’язання, нарахованого за будівлі промисловості, які здають їх власники в оренду, лізинг, позичку.

Водночас при уточнені податкового зобов’язання за ІІ квартал значення графи 21 визначають пропорційно кількості днів перебування в оренді, лізингу, позичці будівель промисловості, починаючи з 23.05.2020 р.

Дані про інші об’єкти нежитлової нерухомості, які не потребують уточнення, переносять за даними раніше поданої податкової декларації за 2020 рік.

Джерело: роз’яснення ДПС із категорії 106.07 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua).

Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, тягне за собою накладення штрафу від 5100 до 8500 грн з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом.

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), тягне за собою накладення штрафу від 5100 до 8500 грн з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності.

Указані дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від 8500 до 13600 грн з конфіскацією отриманого доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Суб’єктом таких правопорушень є особи, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», за винятком: депутатів ВР АР Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), присяжних, помічників-консультантів народних депутатів України, працівників секретаріатів Голови ВРУ, Першого заступника Голови ВРУ та заступника Голови ВРУ, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у ВРУ.

________________________________________

Інше

12 серпня Кабінет Міністрів України прийняв розроблену Фондом державного майна України Постанову «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна». Про це інформує сайт ФДМУ.

Так, зазначена постанова уряду затверджує 2 нові типові форми:

– примірного договору оренди єдиного майнового комплексу державного підприємства, його відокремленого структурного підрозділу;

– примірного договору оренди нерухомого майна, іншого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності.

Ухвалення нових форм примірних договорів оренди відкриває можливість орендодавцям оприлюднювати в електронній торговій системі Prozorro.Продажі оголошення про передачу в оренду державного і комунального майна, а також переукладати договори оренди, строк дії яких закінчився і які можуть бути продовжені без аукціонів.

Отже, з моменту оприлюднення зазначеної постанови уряду процес оренди буде нарешті запущений за новою процедурою, передбаченою Законом про оренду, що був введений в дію 1 лютого 2020 року. Жодних інших перепон для цього не залишилось, наголошують у ФДМУ. Система Prozorro.Продажі готова для перезапуску оренди за новими правилами.

Новації, які вносить новий Закон про оренду, а також новий Порядок оренди враховані в логічній структурі нових примірних договорів.

До числа основних новацій затверджених форм примірних договорів, у порівнянні з попередніми типовими договорами, належать наступні:

– відтепер договір оренди стає тристороннім (раніше був двостороннім) і таким чином балансоутримувач (третя сторона) стає повноцінними учасником орендних відносин зі сторони держави і наділяється правами та обов’язками щодо захисту державного майна;

– проєкт примірного договору запроваджує авансовий платіж і забезпечувальний депозит, які переможець аукціону повинен сплатити до державного бюджету, балансоутримувачу і орендодавцю до укладання договору оренди. Ці платежі розглядатимуться як гарантія платоспроможності переможця, а відтак і гарантія забезпечення прав держави;

– у орендаря з’являється можливість вимагати дострокового припинення договору у випадку, якщо він має докази істотної невідповідності об’єкта оренди заявленій інформації про нього, внаслідок чого орендар не матиме можливості використовувати об’єкт чи приступити до виконання ремонтних робіт.

Мін’юст інформує, що з 17 серпня 2020 року після впровадження оновленого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань планується запровадити можливість:

– обрання спрощеної системи оподаткування;

– добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість;

– включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Це буде відбуватися шляхом заповнення відповідних сторінок заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно до положень наказу № 1716/5 «Про оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Раніше Мін’юст повідомляв, що подавати заяви в частині обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника ПДВ та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій можна буде з дня розміщення на вебсайті Мін’юсту відповідного оголошення. Аналогічно можливість внести до ЄДР відомості про номер телефону та/або адресу електронної пошти засновника/учасника, керівника чи члена керівного органу юрособи з’явиться після доопрацювання програмних засобів цього реєстру.

________________________________________

До відома

За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін ( індекс інфляції) у липні 2020 року, відповідно до червня 2020 року, становить 99,4%.

Нагадаємо: індексацію проводять в тому випадку, коли індекс споживчих цін перевищив поріг у 103%.

Для зручності коефіцієнти (суми) індексації заробітної плати у 2020 році можна переглянути в довіднику.

 

Джерело: ЛІГА ЗАКОН

Останні публікації

Важливі цифри на 2023 рік

Новий рік — нові показники, які треба застосовувати у розрахунках з фізичними особами. Пропонуємо у зручному табличному форматі важливі цифри на 2023 рік, які завжди

Бухгалтерські новини, 21 – 27 листопада 2022Р

Президент підписав Держбюджет: які основні показники на 2023 рік? 23 листопада В. Зеленський підписав Закон про Держбюджет на 2023 рік. За ним розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму з 1 січня

Підсумки тижня (огляд за 14 — 18 лютого 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Умови встановлення і розміри компенсаційних виплат, в т. ч. і за період відрядження, підприємства визначають самостійно в колдоговорі або іншому локальному

Підсумки тижня (огляд за 31 січня — 4 лютого 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Законодавчими актами, а також цивільним законодавством не передбачений обов’язок будь-якої із сторін ЦПД інформувати ДПС про його укладення, а також відповідальності

Підсумки тижня (огляд за 24 – 28 січня 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Наказом № 2153 затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням. У разі встановлення відносно працівників підприємств,

ПІДСУМКИ ТИЖНЯ (ОГЛЯД ЗА 17 — 21 СІЧНЯ 2022 Р.)

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ Податківці звертають увагу, що Законом № 1914 запроваджені змінив порядку оподаткування ПДВ для операцій з постачання тютюнових виробів. Тепер встановлений окремий