Відкрито набір до групп навчання «МСФЗ для початківців»; «Право в Україні»; DipIFR rus; CIMA
📚👍🏻Стань кращим фахівцем, пройшовши навчання з професіоналами в Академії «Контінуа прогресіо»!

Підсумки тижня (огляд за 11 — 13 жовтня 2021 р.)

Праця і заробітна плата

Міністерство економіки України у листі № 4712-06/42842-07 від 27.08.2021 р. розглянуло звернення щодо надання соціальних відпусток.Так, відповідно до ч. 2 ст. 21 КЗпП працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін. Ця норма дозволяє працівникам, крім основного трудового договору, укладати трудові договори про роботу за сумісництвом. Воно визначається як виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж чи на іншому підприємстві, в установі, організації.Згідно з ч. 3 ст. 56 КЗпП робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.Статтею 2 Закону № 504 визначено право на відпустки громадян України, які працюють за трудовим договором у фізичної особи.З огляду на викладене, працівники, які працюють у фізичної особи – підприємця, а також які уклали трудові договори на роботу за сумісництвом, перебувають у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією, фізичною особою і тому мають право на відпустки.

Міністерство економіки України у листі № 4712-06/42842-07 від 27.08.2021 р. розглянуло звернення щодо надання соціальних відпусток.Як надають додаткові відпустки батькам та опікунамЧастиною першою ст. 19 Закону № 504 та ч. 1 ст. 182-1 КЗпП встановлено, що надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів:• одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину;• матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи A I групи;• одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи A I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи A I групи, чи одному із прийомних батьків.Законодавством не визначено конкретного переліку документів, які слід пред’явити одному з батьків для підтвердження того, що інший з них не скористався правом на зазначену соціальну відпустку. Тому, на думку урядовців, роботодавцю може бути надано будь-який документ, у якому з достатньою достовірністю підтверджується, що іншому з батьків дітей не надавалася ця відпустка. Рішення про надання зазначеної соціальної відпустки приймається керівником з урахуванням наданих документів.Частиною сьомою ст. 20 Закону № 504 встановлено, що додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи надаються понад щорічні відпустки, передбачені ст. 6, 7 і 8 Закону № 504, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному ст. 11 Закону № 504.При цьому перенесення або продовження відпустки з такої підстави, як знаходження у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, не передбачене статтею 11 Закону № 504.Стосовно надання додаткової соціальної відпустки матері/батьку у період її/його перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у Мінекономіки зазначили, що законодавством про працю не передбачено надання двох соціальних відпусток, що надаються для виховання дітей, одночасно та за той самий період.Як надати одноразову оплачувану відпустку при народженні дитиниЗгідно зі ст. 19-1 Закону № 504 одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини певним категоріям працівників.З огляду на викладене, на думку Мінекономіки, у випадку, якщо дитина народилася до 09.05.2021 р., але на дату набрання Законом № 1401 чинності не пройшло трьох місяців з дня народження дитини, працівник, визначений статтею 19-1 Закону № 504, має право на одноразову оплачувану відпустку при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів).Відповідно до пункту 4 Порядку надання відпустки при народженні дитини така відпустка надається одноразово тривалістю, що визначається працівником у письмовій заяві про її надання (але не більш як 14 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів), не пізніше ніж протягом трьох місяців з дня народження дитини. Ця відпустка повинна бути використана працівником не пізніше 104-го дня з дня народження дитини.Тобто за заявою працівника така відпустка надається у термін, про який він просить, але в межах тримісячного строку. Водночас, якщо відпустку було надано в останні дні цього строку, вона надається тривалістю, зазначеною у заяві, проте термін її закінчення не може перевищити 104 дні з дня народження дитини.Виходячи зі змісту ст. 19-1 Закону № 504, початок обчислення тримісячного строку слід здійснювати з дня народження дитини.Однак при цьому слід мати на увазі, що згідно з ч. 3 ст. 115 КЗпП та ч. 1 ст. 21 Закону № 504 заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.Таким чином, заява про надання відпустки при народженні дитини має бути надана роботодавцю з урахуванням того, що роботодавець повинен вчасно виконати норми ст. 115 КЗпП та ст. 21 Закону № 504.Стосовно надання відпустки при народженні дитини під час перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину повідомляємо наступне. Оскільки законодавством про працю не передбачено надання двох відпусток одночасно, для того, щоб скористатись правом на відпустку, передбачену ст. 19-1 Закону № 504, працівник має перервати відпустку без збереження заробітної плати. Припинення відпустки відбувається шляхом видання роботодавцем наказу (розпорядження) про припинення відповідної відпустки на підставі заяви працівника.

Банківська діяльність

Опубліковано Закон України «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду» від 22.09.2021 р. № 1774-IX.Він передбачає, що банки обмінюються інформацією про належність рахунків клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, з метою валютного нагляду за валютними операціями, які проводять їх клієнти через ці банки. НБУ встановить порядок ведення та використання банками записів реєстру рахунків інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, доступ та використання банками інформації про належність рахунків до банківських рахунків, відкритих нерезидентам.Ця норма запрацює не раніше дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України». Однак цей нормативний документ поки що прийнято лише за основу і мова йде про законопроект № 5850 від 16.08.2021 року.Водночас Законом № 1774 продовжено на два місяці початок запуску Бюро економічної безпеки. Тож тепер є час для початку його роботи до 25.11.2021 року.

 

Готівкові розрахунки

ДПС пояснила, як касиру оформити повернення готівки за товар фізособі, якщо у скриньці РРО не вистачає готівки.В такій ситуації касир звертається до бухгалтерії підприємства, аби з каси видали певну суму готівки для повернення покупцю.Видають готівку із каси підприємства за ВКО. Касир вносить готівку до скриньки РРО за допомогою операції «службове внесення».Якщо у скриньці РРО, який використовує ФОП, недостатньо готівки, аби повернути необхідну суму покупцеві, така особа вносить готівку до скриньки РРО за допомогою операції «службове внесення».Реєструють видачу коштів при поверненні товару шляхом реєстрації від’ємної суми.Водночас заборонено реєструвати через РРО від’ємні суми з використанням операції «сторно».При видачі коштів покупцеві у разі повернення товару видають розрахунковий документ, який має бути надрукований РРО і за формою № ФКЧ-2 – фіскальний касовий чек (видатковий чек).Коли ж сума коштів, виданих при поверненні товару чи рекомпенсації раніше оплаченої послуги, перевищує 100 грн, то матеріально відповідальна особа або особа, яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна скласти акт про видачу коштів.

 

Пенсійне і соціальне забезпечення

Фонд соцстраху продовжує серію роз’яснень, які стосуються е-лікарняних.Тепер вказали, як діяти працівнику, якщо той одужав раніше, чи навпаки довго хворіє.Е-лікарняний створюється одразу зі статусом «закритий» та містить дату відкриття (початок непрацездатності) і дату закриття (планова дата одужання або наступного огляду).Якщо пацієнт одужає раніше, ніж зазначено в е-лікарняному, то це має засвідчити лікар під час візиту. Саме тоді він підтвердить працездатність і створить новий медичний висновок, який скоротить дію е-лікарняного.У випадку, коли пацієнт не одужає у визначений в первинному е-лікарняному термін, лікар створює наступний медичний висновок і на його підставі сформують окремий е-лікарняний, який продовжить тимчасову непрацездатність. Про це варто повідомити роботодавця.Ось таких е-лікарняних може бути декілька в межах одного страхового випадку. Усі вони матимуть тотожну першу частину номеру е-лікарняного (до знаку дефісу). За кожним із них матеріальне забезпечення призначають окремо. Це дозволяє пришвидшити отримання допомоги, адже для виплат не потрібно чекати одужання.Також новий медичний висновок (а отже, наступний продовжений е-лікарняний) створять при госпіталізації або направленні на відновне лікування до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу. Якщо ж пацієнт лікувавсь від важких захворювань або травм, має ускладнення і показання для продовження лікування в реабілітаційному відділенні, то лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я направить його на лікування до санаторно-курортного закладу прямо зі стаціонару. Курс реабілітації працівників оплачують за кошти Фонду у повному обсязі. Окремо за час відновного лікування Фонд оплачує продовжений на цей період е-лікарняний.

З 1 жовтня 2021 року усі заклади охорони здоров’я України перейшли на оформлення електронних лікарняних. Відтепер працівники, захворівши, мають повідомляти роботодавцю номер електронного лікарняного. Що змінилось при оформленні лікарняного, чому більше не потрібно збирати підписи та штампи на бланках, які смс-повідомлення необхідно отримати при оформленні тимчасової непрацездатності – відповіді на ці та інші важливі питання – у цьому матеріалі.Як виглядає оформлення е-лікарнянихЗахворівши, ви звертаєтесь до лікаря, який проведе медичний огляд та призначить лікування. Якщо виявиться, що у зв’язку зі станом здоров’я вам потрібно “піти на лікарняний”, лікар створить електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Цей електронний документ підтверджує вашу непрацездатність протягом прогнозованого періоду. І на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність (далі – МВТН) буде сформовано ваш електронний лікарняний в Електронному реєстрі листків непрацездатності. В особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України ви можете переглянути ваші листки непрацездатності.На що варто звернути увагу у лікаря у випадку оформлення тимчасової непрацездатностіПід час створення лікарем МВТНу пацієнтам рекомендується перевірити коректність введеної лікарем інформації про особу (ПІБ та РНОКПП). А ще важливо отримати смс-повідомлення від електронної системи охорони здоров’я. Якщо таке повідомлення ви не отримали, перевірте актуальність внесеного в систему номеру телефону. Отримане повідомлення місить 16-значний номер МВНТ і підтверджує, що він був створений саме вам.Як дізнатися, що е-лікарняний оформлено успішноЄ кілька способів отримання інформації про те, що ваш листок непрацездатності є Електронному реєстрі листків непрацездатності, а, отже, доступний вашому роботодавцю.1) фактом підтвердження успішного формування електронного лікарняного є отримання другого смс-повідомлення, на цей раз від Пенсійного фонду України. Його ви отримаєте, якщо зареєструвалися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України і там зазначили саме цей спосіб комунікації.2) застраховані особи, які увійшли до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису, мають можливість перегляду даних щодо їх тимчасової втрати працездатності – пункт головного меню «Тимчасова втрата працездатності».Важливо розуміти, що успішність формування саме електронного лікарняного залежить від наявності ваших даних в Реєстрі застрахованих осіб, який веде Пенсійний фонд України. Їх має подати ваш роботодавець.В яких випадках 2 смс-повідомлення можуть не прийти1. Від електронної системи охорони здоров’я не прийде смс-повідомлення, якщо: – в системі неактуальний ваш номер телефону;– ви не обрали цей спосіб комунікації;– у вас змінилися персональні дані (наприклад, номер паспорта), а ви не повідомили про це лікаря;– якщо МВТН був помилково створений не вам.2. Від Пенсійного фонду України не прийде смс-повідомлення, якщо: – в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України ви не надали згоду на дистанційне інформування та не обрали цей спосіб комунікації;– в особистому кабінеті неактуальний номер телефону;– ви офіційно не працевлаштовані або не перебуваєте в трудових відносинах на час формування медичного висновку;– ви не є застрахованою особою і ваші дані відсутні в Реєстрі застрахованих осіб– ваш роботодавець не подав ваші дані для внесення в Реєстр застрахованих осіб.Якщо електронний лікарняний не був сформований, вам слід запитати у лікаря, чи надходила до медичної інформаційної системи відповідь від Електронного реєстру листків непрацездатності щодо результату обробки медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Якщо отримано відповідь ”не знайдено страхувальника”, а пацієнт є застрахованою особою, необхідно звернутися до роботодавця або на гарячу лінію Пенсійного фонду України за телефоном 0 800 503 753.За матеріалами Пенсійного Фонду.

 

Приватні підприємці

Головне управління ДПС у Запорізькій області нагадує, що фізичні особи – підприємці зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет (п. 177.10 ПКУ).Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями, затверджена наказом Мінфіну № 261.Починаючи з 16.07.2021 р. фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування зобов’язані вести облік доходів і витрат за типовою формою, затвердженою Порядком № 261, яка не підлягає реєстрації у контролюючому органі.Пунктом 1 розд. I Порядку № 261 визначено, що на підставі первинних документів за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід/понесено витрати, здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.Облік доходів і витрат ведеться в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі засобами електронного кабінету у порядку, встановленому законодавством (п. 2 розд. I Порядку №261).У разі ведення обліку доходів і витрат у паперовому вигляді самозайнята особа зобов’язана виконувати записи розбірливо чорнилом темного кольору або кульковою ручкою. Внесення виправлень здійснюється шляхом створення нового запису, який засвідчується підписом самозайнятої особи (п. 3 розд. I Порядку № 261).У разі ведення обліку доходів і витрат в електронному вигляді самозайнята особа зобов’язана вести таку форму у форматі EXCEL, крім випадку ведення обліку доходів і витрат в електронній формі засобами електронного кабінету (п. 4 розд. I Порядку № 261).У разі ведення обліку доходів і витрат в електронній формі засобами електронного кабінету самозайнята особа зобов’язана отримати кваліфікований сертифікат відкритого ключа, сформований кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, включених до системи подання податкових документів в електронному вигляді. Після отримання самозайнятою особою кваліфікованого сертифіката відкритого ключа така особа здійснює операції з ведення обліку доходів і витрат відповідно до ПКУ безкоштовно.У типовій формі, яка ведеться в електронному вигляді, у тому числі засобами електронного кабінету, допускається виправлення помилок або коригування шляхом доповнення рядка, у якому відображається від’ємне або позитивне значення (п. 5 розд. I Порядку № 261).За неведення обліку доходів і витрат в паперовому та/або електронному вигляді підприємці на загальній системі оподаткування притягуються до адміністративної відповідальності – попередження або накладення штрафу у розмірі від 51 до 136 грн (ст. 164-1 КУпАП).

 

Контроль і відповідальність

Управління Держпраці у Полтавській області нагадує, що відповідно до статті 11 Закону України » Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) зобов’язаний:– допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання ними порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого цим Законом;– не створювати перешкоди органам державного нагляду (контролю) чи їх посадовим особам при здійсненні ними заходів державного нагляду (контролю), за умови що зазначені заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону;– виконувати вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;– надавати документи, зразки продукції, пояснення в обсязі, який він вважає необхідним, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до закону;– одержувати примірник акта та/або припису органу державного нагляду (контролю) за результатами здійсненого планового чи позапланового заходу.

 

Інше

Як відомо, з 1 вересня набув чинності новий стандарт, який регулює порядок оформлення організаційно-розпорядчих документів – ДСТУ 4163:2020. Він замінив ДСТУ 4163-2003, за яким складали документи ще з 2003 року. Нова система діє для всіх підприємств, а також ФОП (з урахуванням ст. 51 ЦКУ). Тому необхідно починати оформляти документи з урахуванням нових норм. Про це інформує Сьомий апеляційний адміністративний суд.Так, для друкування текстів документів потрібно використовувати гарнітуру Times New Roman та шрифт розміром 12-14 друкарських пунктів. Для реквізиту «Назва виду документу» можна використовувати шрифт розміром 14-16 друкарських пунктів. Текст документів на аркушах паперу формату А4 ДСТУ рекомендує друкувати через 1-1,5 міжрядкових інтервали.Пунктом 7.7 ДСТУ 4163:2020 визначені нові розміри відступів від лівого поля документів. Для: абзаців у тексті – 10 мм (замість 12,5 мм); реквізиту «Адресат» – 90 мм ( замість 92 мм); реквізиту «Гриф затвердження документа» та «Гриф обмеження доступу до документа» – 100 мм (замість 104 мм).Однією з істотних змін стало розшифрування підпису, який друкують на рівні останнього рядка найменування посади. Тепер у розшифруванні підпису повинні бути не ініціали і прізвище особи, яка підписує документ, а зазначається її «Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ». При цьому ПРІЗВИЩЕ потрібно прописувати великими літерами.Пунктом 5.27 ДСТУ 4163:2020 визначено, що у відомостях про виконавця документа варто зазначати як прізвище, так і власне ім’я виконавця документа та номер його службового телефону.У всіх реквізитах, де зазначається прізвище особи, тепер варто вказувати й ім’я, а не ініціали (наприклад, у реквізитах «відомості про виконавця документа», «відмітка про засвідчення копії» тощо)Зміни відбулись і в оформленні найменування підприємств. Наразі назви підприємств, організацій та установ треба зазначати великими літерами. Наприклад, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ або ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ. Також, не можна замінювати найменування юридичної особи зображенням емблеми або торговельної марки (знак для товарів і послуг), навіть якщо найменування повністю відтворено в зображенні. Цей реквізит використовують лише разом із найменуванням юридичної особи. Новим ДСТУ уточнено використання печатки на документах. Зокрема, печатку проставляють таким чином, щоб вона охоплювала останні кілька літер посади особи, яка підписує документ. Проставляти печатку на підписі не можна. Крім того, якщо на документі є спеціально відведене місце, то печатку проставляють саме там.Відбиток печатки в усіх реквізитах електронного документа, до складу яких він входить, замінюють електронною печаткою, що створюється відповідно до вимог законів України про електронні документи та електронний документообіг та електронні довірчі послуги.Пунктами 5.10 та 5.11 ДСТУ 4163:2020 передбачено особливості оформлення реквізитів «Дата» та «Реєстраційний індекс». У разі застосування інформаційних (автоматизованих) систем організації діловодства допустимо проставляти як дату реєстрації, так і реєстраційний індекс документа у складі штрих-коду або QR-коду, що створюється засобами цієї системи. Штрих-код проставляють у центрі нижнього поля першої сторінки документа, QR-код (21 мм ? 21 мм) – у нижньому лівому куті першої сторінки документа. Держстандарт регулює порядок оформлення адресатів листів. Зокрема, якщо документ адресований фізичній особі, то, за ДСТУ, спочатку зазначають власне ім’я та прізвище адресату в давальному відмінку, потім – поштову адресу.Пунктом 5.32 ДСТУ 4163:2020 окремо врегульовані положення щодо створення примірника електронного документа. Так, відмітку про наявність примірника документа з паперовим (електронним) носієм інформації проставляють згідно з Постановою № 55 та Порядком № 1886.Також, у разі створення примірника електронного документа з паперовим носієм інформації на ньому проставляють штрих-код або QR-код, що містить: скорочене найменування юридичної особи, дату реєстрації, реєстраційний індекс.Таким чином, резюмують у Сьомому ААС, держустановам варто враховувати норми ДСТУ 4163:2020 при оформленні документації. Водночас важливо, що для відповідних суб’єктів при роботі із документами обов’язковим також є дотримання вимог Закону про електронний документообіг та вимог власних інструкцій з діловодства.

Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» передбачено щорічне підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, в тому числі громадського об’єднання.При цьому цей Закон встановив, протягом якого строку має бути підтвердження – 14 календарних днів з дати державної реєстрації. Тому кожна юридична особа в 2022 році протягом 14 календарних днів з дати державної реєстрації створення такої юридичної особи має підтвердити відомості про КБВ.Наприклад, якщо юридична особа зареєстрована 10 лютого, то обов’язок щодо подання документів відповідно до статті 17-1 вищезазначеного Закону в неї виникає з 10 лютого 2022 року.За матеріалами Міністерства юстиції.

 

До відома

У вересні 2021 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,2% порівняно із попереднім місяцем. Про це повідомляє Держстат.Серед споживчих товарів та послуг у вересні 2021 року порівняно із вереснем 2020 року найбільше подорожчали цукор (на 88,0%), соняшникова олія (на 71,7%) та природний газ (на 68,6%).Максимально подешевшали з вересня 2020 року по вересень 2021 року взуття (на 4,9%), одяг (на 4,2%) та фрукти (на 3,5%).

Останні публікації

Важливі цифри на 2023 рік

Новий рік — нові показники, які треба застосовувати у розрахунках з фізичними особами. Пропонуємо у зручному табличному форматі важливі цифри на 2023 рік, які завжди

Бухгалтерські новини, 21 – 27 листопада 2022Р

Президент підписав Держбюджет: які основні показники на 2023 рік? 23 листопада В. Зеленський підписав Закон про Держбюджет на 2023 рік. За ним розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму з 1 січня

Підсумки тижня (огляд за 14 — 18 лютого 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Умови встановлення і розміри компенсаційних виплат, в т. ч. і за період відрядження, підприємства визначають самостійно в колдоговорі або іншому локальному

Підсумки тижня (огляд за 31 січня — 4 лютого 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Законодавчими актами, а також цивільним законодавством не передбачений обов’язок будь-якої із сторін ЦПД інформувати ДПС про його укладення, а також відповідальності

Підсумки тижня (огляд за 24 – 28 січня 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Наказом № 2153 затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням. У разі встановлення відносно працівників підприємств,

ПІДСУМКИ ТИЖНЯ (ОГЛЯД ЗА 17 — 21 СІЧНЯ 2022 Р.)

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ Податківці звертають увагу, що Законом № 1914 запроваджені змінив порядку оподаткування ПДВ для операцій з постачання тютюнових виробів. Тепер встановлений окремий