Відкрито набір до групп навчання «МСФЗ для початківців»; «Право в Україні»; DipIFR rus; CIMA
📚👍🏻Стань кращим фахівцем, пройшовши навчання з професіоналами в Академії «Контінуа прогресіо»!

Підсумки тижня (огляд за 15 — 19 червня 2020 р.)

Підсумки тижня (огляд за 15 — 19 червня 2020 р.)
________________________________________
☝️Праця і заробітна плата
Мінекономіки як регулятор, котрий опікується тепер трудовою сферою, планує вирішити проблему із проведенням атестації робочих місць за умовами праці в період карантину. Адже на деяких підприємствах під час карантину неможливо своєчасно провести атестацію робочих місць за умовами праці, що позбавляє працівників право на отримання пільг та компенсацій, а також зарахування стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.
Для цього уже розробили проект постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Ним пропонують на період карантину, якщо неможливо провести чергову атестацію робочих місць за умовами праці, тоді дозволять використовувати результати гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища, які отримані під час попередньої атестації на робочих місцях, якщо умови праці докорінно не змінювались. Провести чергову атестацію робочих місць за умовами праці надалі повинні в строк не пізніше ніж через 60 днів після відміни карантину.
Управління Держпраці у Хмельницькій області звернулося до керівників підприємств та організацій вжити заходів з попередження нещасних випадків під час підвищення температури повітря.
Зокрема, будівельним організаціям в умовах підвищення температури повітря необхідно змістити графік робочого часу. Обмежити роботу працівників, які виконають кладку зовнішніх стін в піковий час. Збільшити технологічні перерви будівельним бригадам. Розробити графік роботи – по 30 хвилин працівники працюють, 30 хвилин відпочивають. Провести позаплановий інструктаж працівникам, які виконують роботи на висоті. Підприємствам водопровідно-каналізаційного та сільського господарства в умовах підвищеної температури навколишнього середовища звернути особливу увагу та посилити контроль відносно виконання газонебезпечних робіт та робіт в замкнутих просторах (люках, лазах, відстійниках тощо).Особливу увагу рекомендується звернути на: забезпечення робітників засобами індивідуального захисту; стан каналізаційних та очисних споруд, забезпечення проведення робіт в колодязях під особистим контролем керівників та спеціалістів підприємств, а також робіт у кабінах машин та механізмів не обладнаних кондиціонерами.
☝️Роботодавці зобов’язані, вказують у Держпраці, забезпечити належні умови праці працівникам на виробничих об’єктах в умовах дії високих температур:
– обмежити виконання робіт підвищеної небезпеки, в тому числі робіт на висоті, експлуатацію баштових кранів та інших будівельних машин, механізмів;
– відкоригувати розпорядок робочого дня, тривалості робочої зміни та обідньої перерви, збільшити кількість технологічних перерв, а саме: запровадити ранній початок робочого дня і, відповідно його закінчення, зменшити тривалість робочих змін, збільшити обідню перерву з 13-00 до 16-00 години;
– забезпечити працівників питною водою, не допускати їх перегріву;
– провести позапланові інструктажі з працівниками щодо дотримання вимог безпечного ведення робіт та надання долікарської допомоги у разі сонячного та теплового удару, запаморочення;
– доукомплектувати медичні аптечки на робочих місцях;
– проводити медичні огляди на початку робочої зміни працівників, які виконують роботи, що віднесені до робіт з підвищеною небезпекою, або експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки тощо.
________________________________________
☝️Податок на додану вартість
ДПС розглянула випадок, коли товариство з метою популяризації торгівельних марок укладає договори на придбання послуг із розміщення спонсорських матеріалів – телевізійних роликів та заставок, інформації про факт спонсорства на радіо. Також товариство здійснює фінансову підтримку заходів (концертів, фестивалів, тощо). Причому організатори таких заходів надають товариству послуги з популяризації торгівельних марок.
Такі правовідносини мають змішану природу і поєднують одночасно як ознаки операції із надання фінансової підтримки заходів виходячи із визначення терміну «спонсорство», так і ознаки операцій отримання послуг. Адже за надані кошти товариство отримує послуги із розміщення торгівельних знаків та/або свого найменування на матеріалах та ресурсах організаторів заходів в строки та на умовах, які детально визначені договорами.Ось що стосовно цього зазначили податківці. ☝️Під час визначення порядку оподаткування здійснюваних операцій платники податку повинні керуватися одним із основних принципів бухобліку – превалювання сутності над формою (операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з їх юридичної форми (ст. 4 Закону про бухоблік)). Водночас для цілей податкового обліку слід ураховувати економічні наслідки, створені господарськими операціями, а не особливості оформлення таких операцій. Отже, в цьому випадку товариству фактично постачаються послуги з популяризації торгівельних марок та\або найменування товариства. У розумінні норм пп. 14.1.185 та п. 185.1 ПКУ постачання товариству послуг з популяризації торгівельних марок та\або його найменування є операцією з постачання послуг, яка є об’єктом оподаткування ПДВ. Звісно, якщо операція здійснюється платником ПДВ та місцем постачання таких послуг відповідно до ст. 186 ПКУ визначено митну територію України.☝️Відповідно, постачальник таких послуг зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ, скласти податкову накладну на товариство та зареєструвати її в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни.
Така податкова накладна, зареєстрована в ЄРПН, є підставою для товариства на включення сум ПДВ, зазначених у ній, до складу податкового кредиту.
Джерело: ІПК ДПСУ від 22.05.2020 р. № 2164/6/99-00-07-03-02-06/ІПК
________________________________________
☝️Податок на доходи фізосіб
Наказом Мінфіну від 26.05.2020 р. № 241, який набере чинності 1 липня, внесено зміни до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку. А саме – відкориговано Довідник ознак доходів фізичних осіб. Так, ознаку 106 «розщепили» на три:
– 106 «Дохід від надання земельної частки (паю) в лізинг, оренду або суборенду (пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.5 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)»;
– 195 «Дохід від надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю в лізинг, оренду, суборенду, емфітевзис згідно пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.5 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)»;
– 196 «Дохід від надання майна (крім земельної частки (паю), земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю) в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом (підпункт 164.2.5 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)».
Ознаку 153 із 1 липня замінять дві нові:
– 153 «Основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому (підпункт 165.1.31 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)»;
– 197 «Основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку (підпункт 165.1.31 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)».
Змін зазнає ознака 128, яка надалі іменуватиметься «Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту інвалідів (підпункт 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)».
☝️Оскільки Наказ № 241 набере чинності 1 липня 2020 року, нові ознаки доходів потрібно буде застосовувати починаючи з заповнення ф. № 1ДФ за 3-й квартал 2020 року.
________________________________________
☝️Єдиний податок
В ГУ ДПС у Київській області нагадали платникам єдиного податку – ФОП про їх обов’язок зберігати первинні документи, облікові та інші регістри.
ФОП – платники єдиного податку першої – третьої груп мають зберігати первинні документи, на підставі яких:
– заповнювали Книгу обліку доходів або Книгу обліку доходів та витрат;
– складали податкову декларацію платника єдиного податку – ФОП.
Також зберігають й інші первинні документи, які використовують для складання податкової звітності по іншим податкам і зборам – у разі їх сплати.
Такі первинні документи зберігають не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої їх використовують. При ліквідації платника податків документи за період його діяльності не менш як 1095 днів, що передували даті його ліквідації, які зберігалися в органі ДПС, в установленому законодавством порядку передає орган ДПС до архіву.
Якщо платником єдиного податку – ФОП не забезпечив зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, тоді слідує штраф в розмірі 1020 гривень. А за повторне протягом року таке ж порушення штрафують уже на 2040 гривень.
За порушення умов перебування на спрощеній системі оподаткування підприємцям доводиться переходити на загальну систему.
Від 23 травня 2020 року діє ще одна підстава для переходу – наявність у єдинника податкового боргу.
Докладніше новації для підприємців було розглянуто в матеріалі видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН «Розбираємо Закон № 466 по кісточках: зміни щодо ФОП, ПДФО, військового збору та інше».
Тож при наявності податкового боргу більш як 1020 грн на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів доведеться попрощатися із спрощенкою.
Прийняти статус загальносистемника в такому разі слід в останній день другого з двох послідовних «боргових» кварталів (пп. 298.2.3 ПКУ).
Джерело: повідомлення Головного управління ДПС у Запорізькій області
_______________________________________
☝️Акцизний податок
В головному податковому відомстві нагадали платникам податків про послаблення відповідальності у період дії карантину. При цьому, податківці закликають бути уважними і ознайомитися із переліком порушень, на які карантинна індульгенція не поширюється.
Зокрема, навіть в умовах карантину, покарання загрожує за порушення законодавства в частині:
• обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
• цільового використання пального та спирту;
• обладнання акцизних складів відповідними лічильниками;
• реалізації пального або спирту без реєстрації платниками акцизного податку;
• порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ та акцизного податку.
В той же час, до останнього дня місяця, в якому завершується дія карантину, не будуть застосовуватися санкції за нереєстрацію (несвоєчасну реєстрацію) акцизних накладних / розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
Разом з тим, зауважують у відомстві, порушення вимог ПКУ щодо реєстрації акцизної накладної / розрахунку коригування до неї призводить до порушень у процедурі підтвердження легальності отримання пального у контрагента.

Мінфін підготував чергові акцизні зміни. Цього разу йдеться про проект наказу Мінфіну, яким пропонують затвердити:
– акцизну накладну форми «П»;
– акцизну накладну форми «С»;
– розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»;
– розрахунок коригування акцизної накладної форми «С»;
– форму заявки на поповнення (коригування) залишку пального;
– форму заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового;
– Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового.
Також буде затверджена форма заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів.
Ці зміни пов’язані із Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку» від 18.12.2019 р. № 391-ІХ.
Зазначеними змінами, зокрема:
– розширили коло осіб, які є платниками акцизного податку за рахунок осіб, які є постійними представництвами нерезидентів або суб’єктами господарювання, які використовують в якості пального непідакцизні товари;
– удосконалили механізм погашення податкових векселів, які видаються виробниками або імпортерами пального для заправлення літаків;
– уточнили критерії визначення акцизного складу, а також акцизного складу пересувного;
– спростили ведення обліку обсягів скрапленого газу (пропан або суміш пропану з бутаном) у СЕА РПСЕ;
– уточнили порядок написання у акцизній накладній назви акцизного складу пересувного;
– доповнили реквізити в акцизній накладній щодо ознак, які обумовлюють умови, кількість примірників для складання, а також терміни та порядок їх складання або реєстрації;
– уточнили при яких операціях складають акцизу накладну в одному примірнику;
– змінили терміни реєстрації акцизних накладних;
– надали можливість одноразово поповнити обсяги залишків пального у СЕА РПСЕ без сплати акцизного податку. Вони утворились на 1 липня 2019 року у суб’єктів господарювання, які до 1 липня не підпадали під визначення платників акцизного податку у разі зберігання ними пального інших суб’єктів або отримання пального після 1 липня 2019 року, яке реалізовано згідно даних попередньої СЕА до 30 червня 2019 року.
________________________________________
☝️Звітність
В головному податковому відомстві нагадали платникам податків, які припиняють свою діяльність, про можливість відзвітуватися до закінчення звітного періоду.
Зокрема, за «неповний» звітний період, на який припадає дата ліквідації чи реорганізації, можуть бути подані декларації:
• з рентної плати;
• з екологічного податку;
• з місцевих податків і зборів.
Докладніше про всі аспекти звітування можна дізнатися з матеріалу » Подання податкової декларації до контролюючих органів» модуля «Ситуації» ІПС ЛІГА:ЗАКОН. Поспішайте скористатися тестовим доступом і оцініть зручність та швидкість пошуку необхідних вам матеріалів.
Джерело: роз’яснення ДПС із розділу 129.02 «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua)
Держстат прийняв рішення оновити статзвітність з питань праці.
☝️Для цього затвердили нові форми:
1. № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці». Вперше подаватимемо за січень 2021 року не пізніше 7 лютого 2021 року (наказ Держстату від 17.06.2020 р. № 179).
2. № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці». Вперше звітуватимемо за І квартал 2021 року не пізніше 7 квітня 2021 року (наказ Держстату 17.06.2020 р. № 178).
3. № 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників». Вперше подаватимемо за 2020 рік не пізніше 31 березня 2021 року (наказ Держстату від 17.06.2020 р. № 183).
За ІІ квартал 2020 року податкову декларація збору за місця для паркування транспортних засобів подають за оновленою формою.
Сам наказ Мінфіну від 21.12.2019 р. № 550, яким в новій редакції виклали форму цієї декларації, діє із 13.03.2020 р.Проте враховуємо п. 46.6 ПКУ, з якого слідує, що нові форми декларацій набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення.
☝️Тому із 01.07.2020 р. уже заповнюють податкову декларація збору за місця для паркування транспортних засобів за новою формою.
Як ми вже повідомляли, оновлена форма вказаної декларації містить дві частини:
1) податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів;
2) розрахунок податкових зобов’язань збору за місця для паркування транспортних засобів, в якому є нові показники:
– код та найменування податкової пільги;
– сума пільги, розрахована пропорційно до періоду користування пільгою;
– дата початку і закінчення користування пільгою;
– сума пільги, використаної за цільовим призначенням;
– площа, на яку поширено пільгу (кв.м).
________________________________________
☝️Пенсійне і соціальне забезпечення
Починаючи із 1 липня 2020 року зміниться порядок, за яким надсилають платникам ЄСВ вимоги про сплату недоїмки з ЄСВ. Йдеться про зміни до ст. 25 Закону про ЄСВ. Із цієї дати вимоги адресуватимуть за правилами листування з платниками податків, установленими ст. 42 ПКУ. Це означає, зокрема, що платники, які подають звітність в електронному вигляді та пройшли ідентифікацію онлайн в Електронному кабінеті, так само отримуватимуть у цьому кабінеті й вимоги про сплату ЄСВ. Це передбачає Закон України від 16.01.2020 р. № 465-IX, про який нагадали в ГУ ДПС у м. Києві.
________________________________________
☝️Сільське господарство
Для юросіб, які здійснюють сільгоспдіяльність, затвердили нову форму статзвітності – Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (№ 50-сг (річна)).
Проте заповнюватимуть її лише за результатами роботи за 2020 рік. Тож вперше сільгосппідприємства подаватимуть цей звіт до 28.02.2021 р.
Джерело: наказ Держстату від 10.06.2020 р. № 171.
________________________________________
☝️Контроль і відповідальність
З огляду на нинішню непросту ситуацію держава намагається робити кроки на підтримку вітчизняного бізнесу.Одним з них є впровадження певних послаблень зі сплати штрафів за допущені в період дії карантину порушення. У зв’язку з цим податківці закликають не сприймати карантин як час вседозволеності.
По-перше, карантинні послаблення поширюються не на всі податкові порушення. Зокрема, в повній мірі продовжує діяти покарання за недотримання законодавства в частині:
• нарахування, декларування та сплати ПДВ та акцизного податку
• обігу пального, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
• довгострокового страхування тощо.
По-друге, послаблення не стосується виявлених зараз помилок, які були вчинені раніше. Мова йде саме про ті огріхи, що мали місце з 1 березня 2020 року.
Тож якщо у період дії карантину буде виявлена помилка з «докарантинним датуванням» виправляти її слід за загальним правилом – а саме сплачуючи самостійно 3% (5%) штрафу.
Джерело: роз’яснення ДПС із категорії 132.01 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua)

☝️Головне управління ДПС у Сумській області нагадує, що відповідно до п. 63.3 ПКУ платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за за місцем розташування об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).
Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку. ☝️Відповідно до п. 117.1 ПКУ неподання у строки та у випадках, передбачених законодавством, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі тягнуть за собою накладення штрафу:
– на самозайнятих осіб у розмірі 340 гривень,
– на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, – 1020 гривень.
У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року повторно, штраф становитиме відповідно 680 та 2040 гривень.
Як відомо, за правилами Порядку № 1588, платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних органах ДПС за основним і неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування й об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, органи ДПС за місцезнаходженням таких об’єктів. Якщо в платника податків відбувається реєстрація, створення чи відкриття об’єкта оподаткування або об’єкта, пов’язаного з оподаткуванням, на території адміністративно-територіальної одиниці, де він не перебуває на обліку, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за неосновним місцем обліку в органі ДПС за місцезнаходженням такого об’єкта.
Зверніть також увагу на Алгоритм складання Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП). Пам’ятайте, що форму № 20-ОПП потрібно подати протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об’єктів оподаткування або об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків (п. 8.4 розд. VIII Порядку № 1588).
Починаючи із 23.05.2020 р. діють змінені норми ПКУ, за якими податківці по-новому мають формувати план-графік документальних планових перевірок платників податків на рік. Мова йде про уже всім відомий Закон № 466.
Тож аби виконати його норми ДПС розробила проект наказу Мінфіну «Про внесення змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків».
Вноситимуть зміни до плану-графіка документальних планових перевірок на поточний рік не частіше одного разу у першому та одного разу у другому кварталах такого року, крім випадків, коли зміни пов’язані зі змінами найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок.
Документальна перевірка платника податків, який був включений до плану-графіка документальних планових перевірок на поточний рік внаслідок внесення змін у такому році (інших, ніж зміни найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок), може бути розпочата:
– не раніше ніж 1 липня поточного року у разі внесення змін до плану-графіка на поточний рік у першому кварталі такого року;
– не раніше ніж 1 жовтня поточного року у разі внесення змін до плану-графіка на поточний рік у другому кварталі такого року.
Оновлений план-графік оприлюднюватимуть на офіційному вебсайті ДПС до 30 числа останнього місяця кварталу (у випадках змін найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок – до 30 числа місяця, що передує місяцю, в якому будуть проводити такі документальні планові перевірки).
Проєктом вказаного наказу затвердять оновлений перелік ризиків від госпдіяльності платників податків з урахуванням галузевої специфіки, регіональної специфіки, результатів попередніх аудитів, судової практики та даних, які можуть бути отримані від державних органів («відкритих джерел»). Також з переліку критеріїв ризику виключені критерії ризику платників податків – учасників ЗЕД, яких перевіряють з питань дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи, та з розділу І плану-графіка виключено підрозділ C «Платники податків та їх контрагенти, які мають ризики несплати податків та плануються до перевірок щодо дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи».

☝️Інше
За наявності у платника податків податкового боргу до 1020 гривень податківці вимогу йому не надсилають, але при цьому на заборговану суму нараховують штрафи. На це звернули увагу в ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.
Податкову вимогу надсилають (вручають) платнику тільки у випадку несплати узгодженої суми грошового зобов’язання в установлені строки, якщо сума податкового боргу перевищує 60 НМДГ (від 1020 гривень). Саме так вказано у п. 59.1 ПКУ.
Таку податкову вимогу надсилають не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов’язання. Якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилась, але податковий борг не був погашений в повному об’ємі, податкову вимогу додатково платнику не надсилають.
До того ж у суб’єкта господарювання з незначною сумою податкового боргу (до 1020 гривень) не виникає право податкової застави.

Постановою КМУ від 3 червня 2020 р. № 483 затвердили новий Порядок передачі в оренду державного та комунального майна. ДП «Прозорро.Продажі» визначили адміністратором електронної торгової системи, через яку надалі будуть укладати відповідні договори. Майно, щодо якого до введення в дію нового Закону про оренду держмайна були укладені договори про передачу права на експлуатацію, а також договори, передбачені ч. 3 ст. 2 цього Закону, після закінчення строку їх дії, але не пізніше ніж через шість місяців з дня набрання чинності Постановою № 483 включаються до Переліку першого типу та передаються в оренду згідно з вимогами Порядку. Сторона такого договору після його припинення має переважне право на укладення договору оренди майна, що є предметом такого договору.
Орендар, що уклав договір оренди до введення в дію Закону про оренду держмайна (01.02.2020 р.), здійснив невід’ємні поліпшення орендованого майна з урахуванням вимог Закону 1992 року та умов договору оренди, дія якого продовжена з чинним орендарем за результатами аукціону на продовження договору оренди, має право на зарахування визначеної відповідно до п. 164 Порядку № 483 частини вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень у рахунок нової орендної плати рівними частинами щомісячними платежами протягом строку дії продовженого договору, але не довше ніж протягом 5 років. При цьому розмір зменшеної в такий спосіб місячної орендної плати не може бути меншим за розмір орендної плати, яку сплачував такий орендар на місяць, що передував даті проведення аукціону на продовження договору оренди.
Орендодавці не застосовують право, передбачене абз. 4 ч. 1 ст. 19 Закону про оренду держмайна, не здійснюють дії, передбачені абз. 2 п. 135 Порядку № 483, і не відмовляють у продовженні договорів оренди, строк дії яких закінчився в період з 1 грудня 2019 р. по 1 липня 2020 р., на підставі того, що орендар звернувся із заявою про продовження договору оренди до закінчення строку його дії, але пропустив установлений Законом про оренду держмайна строк подачі звіту про оцінку об’єкта оренди.
Також новації передбачили особливості оприлюднення інформації щодо оренди до початку роботи електронної торгової системи, встановили обов’язки балансоутримувачів державного і комунального майна щодо термінового (протягом відповідно 10 робочих днів та двох місяців з дня набрання чинності Постановою № 483) надання інформації про об’єкти оренди уповноваженим органам управління таким майном та ФДМУ.
Балансоутримувачам та уповноваженим органам управління державного і комунального майна у місячний строк з дати набрання чинності Постановою № 483 потрібно буде:
– оприлюднити на власних офіційних веб-сайтах договори, передбачені пп. 3 п. 3 Постанови № 483, а також інші цивільно-правові договори, на підставі яких треті особи мають право користування державним або комунальним майном, включаючи договори безоплатного користування, договори про спільну діяльність та договори позички;
– подати ФДМУ (органам, уповноваженим представницькими органами місцевого самоврядування) інформацію щодо таких договорів в обсязі згідно з додатком 2 до Постанови № 483.
Джерело: ЛІГА:ЗАКОН
☎️☎Замовити консультацію можно за телефонами 044-285-41-41, 068-841-02-09, 063-314-52, 050-470-230-80 

Останні публікації

Важливі цифри на 2023 рік

Новий рік — нові показники, які треба застосовувати у розрахунках з фізичними особами. Пропонуємо у зручному табличному форматі важливі цифри на 2023 рік, які завжди

Бухгалтерські новини, 21 – 27 листопада 2022Р

Президент підписав Держбюджет: які основні показники на 2023 рік? 23 листопада В. Зеленський підписав Закон про Держбюджет на 2023 рік. За ним розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму з 1 січня

Підсумки тижня (огляд за 14 — 18 лютого 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Умови встановлення і розміри компенсаційних виплат, в т. ч. і за період відрядження, підприємства визначають самостійно в колдоговорі або іншому локальному

Підсумки тижня (огляд за 31 січня — 4 лютого 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Законодавчими актами, а також цивільним законодавством не передбачений обов’язок будь-якої із сторін ЦПД інформувати ДПС про його укладення, а також відповідальності

Підсумки тижня (огляд за 24 – 28 січня 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Наказом № 2153 затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням. У разі встановлення відносно працівників підприємств,

ПІДСУМКИ ТИЖНЯ (ОГЛЯД ЗА 17 — 21 СІЧНЯ 2022 Р.)

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ Податківці звертають увагу, що Законом № 1914 запроваджені змінив порядку оподаткування ПДВ для операцій з постачання тютюнових виробів. Тепер встановлений окремий