Відкрито набір до групп навчання «МСФЗ для початківців»; «Право в Україні»; DipIFR rus; CIMA
📚👍🏻Стань кращим фахівцем, пройшовши навчання з професіоналами в Академії «Контінуа прогресіо»!

Підсумки тижня (огляд за 28 вересня — 2 жовтня 2020 р.)

________________________________________

Праця і заробітна плата

Облік відпрацьованого часу, який слугує підставою для нарахування зарплати працівникам, ведуть в табелі обліку робочого часу. Відмічають там і дні/години роботу сумісників і відряджених працівників.

Зокрема, за дні перебування працівника у відрядженні з основного місця роботи оплату за місцем роботи за сумісництвом не проводять (див. лист Мінсоцполітики від 23.04.2013 р. № 146/13/133-13).

Що стосується табелювання особи, яку направили у відрядження за основним місцем роботи, то у табелі обліку робочого часу сумісника варто позначати «І» – інші причини неявок, а у табелі обліку робочого часу за основною посадою позначати «ВД» – відрядження.

Якщо ж особа працює на різних підприємствах, то підтвердним документом для відсутності на роботі за сумісництвом (або основним місцем роботи) для такого випадку є довідка з місця роботи працівника, про те, що він дійсно перебував у відрядженні, або копія наказу (розпорядження) про направлення працівника у відрядження.

За повідомленням Управління Держпраці у Рівненській області.

Кабмін прийняв рішення про перенесення робочих днів у 2021 році. Відповідне рішення прийнято з метою забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування у 2021 році 7 січня – Різдва Христового, 24 серпня – Дня незалежності України та 14 жовтня – Дня захисника України. Отже, для працівників, яким установлений 5-денниий робочий тиждень із двома вихідними у суботу та неділю, рекомендують перенести наступні робочі дні:

– п’ятницю 8 січня на суботу 16 січня;

– понеділок 23 серпня на суботу 28 серпня;

– п’ятницю 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

Зважайте, що таке перенесення не стосується органів ПФУ, ДКСУ Укрпошти та банківських установ.

Отже, завдяки такому перенесенню працівники у 2021 році матимуть тричі по 4 вихідних дні підряд.

В Управлінні Держпраці виклали докладне роз’яснення, як визначити тривалість відпустки, якщо на неї припав святковий день.

Передусім, розглянули найпопулярніші види відпусток, коли святкові та неробочі дні враховують (а коли – ні) при розрахунку їх тривалості.

Враховуємо, що святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП) при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А I групи, не враховують (ч. 2 ст. 5 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР). Тобто, на ці дні такі види відпусток продовжуються, але святкові або неробочі дні не оплачують.

Шо стосується решти видів відпусток, то не збільшуються на кількість святкових/неробочих днів такі види відпусток, як:

– додаткова відпустка у зв’язку із навчанням;

– соціальна відпустка у зв’язку із вагітністю та пологами;

– відпустка без збереження зарплати;

– додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни;

– «чорнобильська» відпустка.

Під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві на жовтень 2020 року слід орієнтуватися на лист Мінсоцполітики від 29.07.2019 р. № 1133/0/206-19, який базується на нормах КЗпП.

З 31 календарного дня жовтня робочими буде 21 день, а у 10 днях робота не проводиться. Дев’ять днів – класичні вихідні. А також відповідно до ст. 73 КЗпП у жовтні маємо один святковий день, коли на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться. Це 14 жовтня – День захисника України. У 2020 році це середа.

Під час розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що, згідно зі ст. 53 КЗпП, напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у ст. 51 КЗпП, скорочується на годину в разі п’ятиденного і шестиденного робочого тижня. У жовтні 2020 року це буде 13 жовтня, вівторок.

Як передбачено ст. 50 КЗпП, нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Для окремих категорій працівників може бути встановлена скорочена тривалість робочого часу. У жовтні 2020 року норма робочого часу становитиме:

– при 40-годинному робочому тижні – 167,0 годин;

– при 36-годинному робочому тижні – 151,2 годин;

– при 24-годинному робочому тижні – 100,8 годин.

________________________________________

Податок на додану вартість

На думку контролерів, списання дебіторської заборгованості з метою оподаткування ПДВ вважається іншим видом компенсації вартості поставлених товарів (послуг).

Списана ж дебіторка платників ПДВ, які застосовують касовий метод, може бути після закінчення строку позовної давності за такою заборгованістю та після вжиття необхідних заходів щодо її стягнення.

На дату списання простроченої дебіторської заборгованості за поставлені та не оплачені товари (послуги) «касовик» повинен нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ за операцією з постачання таких товарів (послуг).

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників ПДВ з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ. Норми встановлені п.п. «а» п. 185.1 ПКУ. Постачання товарів – це будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі, зокрема, обмін (пп. 14.1.191 ПКУ).

Отже, стверджують податківці, якщо фізособа здійснює підприємницьку діяльність та є зареєстрованою платником ПДВ, то операція із внесення такою особою рухомого/нерухомого майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права є об’єктом оподаткування ПДВ.

Нарешті Уряд змінив норми Порядку надання розстрочення сплати ПДВ та застосування забезпечення виконання зобов’язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України – повідомила Федерація роботодавців України.

Внесення технічних правок до постанови № 85 затягнулось майже на 9 місяців, що не давало можливості бізнесу скористатися наданим законом правом на розстрочення. Причина – ДФС реорганізували та утворили шляхом поділу ДПС та Дермитслужбу, а всі функції митного напряму ДФС передані до Держмитслужби.

Тепер же підприємства зможуть звертатися до Держмитслужби з метою розстрочення сплати імпортного ПДВ на обладнання для власного виробництва.

________________________________________

Податок на прибуток

Урядовий законопроект № 4101 про внесення змін до ПКУ передбачає чергову «малу податкову реформу», цього разу – в інтересах Держбюджету-2021. Зокрема, Кабмін пропонує змінити ПКУ в частині податку на прибуток підприємств і передбачити:

– встановлення строку, протягом якого суб’єкти господарювання мають право переносити збитки минулих років (протягом 5 років);

– надання бюджетними установами Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації тільки у разі виявлення порушення вимог ПКУ;

– надання компанією з управління активами декларацій з податку на прибуток підприємств за результатами діяльності по кожному інституту спільного інвестування, активами яких така компанія здійснює управління, зокрема тих, що не мають статусу юридичної особи;

– визнання витрат по процентах за кредитами та позиками, отриманими від нерезидентів, в період їх фактичної виплати, а не в період їх нарахування відповідно до положень бухгалтерського обліку;

– скасування обов’язку коригування на суму субсидії фінансового результату до оподаткування суб’єктів кінематографії – резидентів, які перестали бути отримувачами субсидії відповідно до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»;

– включення до бази оподаткування податком на репатріацію прибутку нерезидентів від продажу резидентам цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав, які не перебувають у статутному капіталі юридичних осіб – резидентів.

Так, скажімо, на думку авторів законопроекту надання платникам права перенесення збитків минулих років без будь-яких обмежень призводить до значних втрат бюджету та не відповідає економічній сутності розрахунку фінансового результату до оподаткування, оскільки правила бухгалтерського обліку не передбачають перенесення збитків минулих звітних періодів.

Також пропонується внести зміни до особливостей застосування положень про оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній – враховуючи запропоноване відтермінування запровадження положень щодо оподаткування контрольованих іноземних компаній до 1 січня 2022 року.

Чи можливо виплатити дивіденди учасникам товариства у 2021 році за результатами роботи у 2020 році при наявності прибутку від такої роботи, але розмір цього прибутку буде меншим розміру накопичених збитків за попередні роки діяльності товариства? На думку податківців, виплата дивідендів у такій ситуації можлива.

Чи будуть застосовані до підприємства фінансові та/або податкові санкції при здійсненні виплати дивідендів за вищенаведених умов? Застосування штрафних/фінансових санкцій за виплату дивідендів за результатами звітного року у разі отримання прибутку при одночасній наявності не перекритих збитків минулих років, що рахуються на балансі понад три роки і перевищують прибуток поточного року податковим законодавством наразі не передбачено – відповідають контролери.

Джерело: ІПК ГУ ДПС у Харківській області від 05.08.2020 р. № 3190/ІПК/20-40-04-04-10

________________________________________

Податок на доходи фізосіб

Урядовий законопроект № 4101 про внесення змін до ПКУ пропонує змінити в ПКУ окремі правила щодо сплати ПДФО, а щодо ЄСВ – внести зміни у профільний Закон.

Так, пропонується не включати до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу суму коштів, отриману на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій.

В частині ЄСВ пропонуються:

– пролонгація строку списання заборгованості із єдиного внеску фізособам – підприємцям, які не здійснюють підприємницьку діяльність, строком на 2 місяці (з 90 днів до 150 днів);

– врегулювання питання сплати єдиного соціального внеску особами, які отримують зарплату за основним місцем роботи та одночасно отримують дохід (прибуток) від здійснення підприємницької або незалежної професійної діяльності.

Щодо першого, то йдеться про пролонгацію строку списання заборгованості з ЄСВ так званим «сплячим» ФОП – ще на 2 місяці, тобто до кінця жовтня 2020 року

Другий «сюрприз» урядовці підготували для підприємців (крім спрощенців), які отримують дохід від підприємницької (незалежної професійної) діяльності паралельно з отриманням зарплати за трудовим договором. Зміни пропонують: якщо дохід від здійснення підприємницької або незалежної професійної діяльності перевищує дохід, отриманий у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (розмір якої не перевищує максимальну базу нарахування ЄСВ), то відповідні особи повинні самостійно визначити базу нарахування єдиного внеску з сум такого перевищення та в межах максимальної бази нарахування ЄСВ здійснити доплату єдиного внеску із суми такого перевищення. Якщо ж отримано дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, розмір якої дорівнює або перевищує максимальну базу нарахування єдиного внеску, то доплата ЄСВ з доходу (прибутку) від провадження підприємницької або незалежної професійної діяльності, який перевищує дохід у вигляді зарплати за основним місцем роботи, не здійснюється.

Зверніть увагу, що мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску законопроект № 4101 пропонує встановити з 18 березня 2020 року по дату набрання чинності цим Законом України (зараз кінцева дата мораторію «прив’язана» до дати завершення оголошеного Кабміном карантину). А в разі перетворення законопроекту № 4101 на повноцінний Закон він набере чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Коригування Кабмін хоче внести і до правил стосовно єдиного рахунку, які мають запрацювати з 1 січня 2021 року. Так, єдиний рахунок також можна буде використовувати для сплати суми пені та штрафів, застосованих відповідно до Закону про ЄСВ.

________________________________________

Єдиний податок

Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує, що якщо фізособою – підприємцем – платником єдиного податку другої групи були надані послуги працівнику юридичної особи під час відрядження, і вартість послуг оплачується особисто таким працівником, то порушення умов перебування на другій групі платника єдиного податку не виникає.

Однак, якщо оплата вартості послуг надходить на рахунок фізособи – підприємця – платника єдиного податку другої групи від юрособи, яка не є платником єдиного податку, за найманого працівника, що перебуває у відрядженні, то порушуються умови перебування фізособи – підприємця на другій групі платника єдиного податку.

А все тому, що відповідно до пп. 2 п. 291.4 ПКУ до платників єдиного податку, які відносяться до другої групи, належать фізособи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню.

________________________________________

Бухгалтерський облік

У головному податковому відомстві нагадують – маркетингові послуги мають бути належним чином задокументовані.

Адже витрати та доходи підприємства за операціями з надання маркетингових послуг та послуг з просування товарів формуються за правилами бухгалтерського обліку на підставі первинних документів.

А от за роз’ясненням, які документи повинні підтверджувати отримання цих послуг та яка інформація повинна міститися в цих документах, податківці радять звертатися до Мінфіну.

Джерело: ІПК ДПС від 28.07.2020 р. N 3083/ІПК/99-00-05-05-02-06

________________________________________

Звітність

Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує, що у разі тимчасової відсутності (відпустка, лікарняний) головного бухгалтера на сформовану податкову звітність в електронному вигляді накладаються кваліфікований електронний підпис керівника (директора) та печатка (за наявності).

А ось при тимчасовій відсутності (відпустка, лікарняний) директора (керівника) на сформовану податкову звітність в електронному вигляді накладаються кваліфіковані електронні підписи посадових осіб, яким делеговано право підпису шляхом направлення Повідомлення, яке прийняте контролюючим органом, у такому порядку:

– першим – головного бухгалтера;

– другим – особи, зазначеної у Повідомленні з типом підпису «Директор»;

– третім – печатка (за наявності).

Нагадаємо, що подання документів засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється платниками відповідно до норм ПКУ та Порядку № 557 на підставі договору про визнання електронних документів.

Уточнюючий податковий розрахунок за ф. № 1ДФ подають, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності) платник податків самостійно (у т.ч. за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним податковому розрахунку (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ). Про це нагадали в ГУ ДПС у Тернопільській області.

Проте платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначені ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені (у т. ч. за результатами електронної перевірки).

Але враховуйте, що при поданні уточнюючих податкових розрахунків за ф. 1ДФ (одного чи декількох одночасно) для виправлення помилок, які призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку, при цьому не пов’язані з виконанням податковим агентом п. 169.4 ПКУ, застосовують штраф у розмірі 1020 гривень. Якщо протягом року після накладання штрафу платник податків подає повторно уточнюючий податковий розрахунок за ф. 1ДФ, то до такого платника податків застосовують штраф у розмірі 2040 гривень.

Офіс великих платників податків ДПС нагадує, що особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені чинним податковим законодавством для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку. Такий податковий розрахунок за формою № 1ДФ подається до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від 17 до 51 грн (ч. 1 ст. 163-4 КУпАП).

Аналогічні дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від 51 до 85 грн.

При цьому зміни в частині незастосування до податкових агентів адміністративної відповідальності на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), до КУпАП не вносились.

________________________________________

Пенсійне і соціальне забезпечення

Якщо роботодавець сплатив закладу охорони здоров’я кошти у вигляді матдопомоги на медобслуговування працівника за тестування COVID-19, то такі виплати не є базою нарахування ЄСВ.

Базою нарахування ЄСВ для застрахованих осіб є сума нарахованої зарплати та винагорода фізособам за виконання робіт (надання послуг) за ЦПД (ст. 7 Закону № 2464).

В п. 13 розд. I Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується ЄСВ, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170, вказано витрати на оплату послуг з лікування працівників, які були надані установами охорони здоров’я.

________________________________________

Земля

Категорії юросіб, яких звільнено від сплати земельного податку, перелічені в ст. 282 ПКУ, а види земельних ділянок, котрі не оподатковують земельним податком – в ст. 283 ПКУ.

Однак норми ПКУ не передбачають звільнення від обов’язку подавати податкові декларації за земельні ділянки, з яких земельний податок не справляють через застосування податкових пільг.

Суб’єкт господарювання, який не сплачує податки та збори у зв’язку з податковими пільгами, веде облік сум таких пільг та відображає інформацію про них у податковій звітності, яку подає контролюючому органу у строки, встановлені ПКУ (п. 2 Порядку № 1233).

Тому не звільняють від подання податкових декларацій з плати за землю юросіб, які мають право на пільги щодо сплати земельного податку або мають земельні ділянки, що не підлягають оподаткуванню.

________________________________________

Ліцензування

В ГУ ДПС у Запорізькій області нагадали, що «алкогольну» роздрібну ліцензію видають за заявою, у якій вказують вид госпдіяльності, на провадження якого суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію.

У заяві додатково зазначають:

– адресу місця торгівлі,

– перелік РРО, програмних РРО, (КОРО), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень РРО (КОРО), фіскальні номери програмних РРО, які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в контролюючих органах.

У додатку до такої ліцензії будуть вказані:

– адреса місця торгівлі,

– перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери КОРО, які знаходяться у місці торгівлі, фіскальні номери програмних РРО.

Тому суб’єктам господарювання (у т. ч. платникам єдиного податку) для роздрібної торгівлі пивом (в т.ч. виключно пивом), необхідно отримати ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями з обов’язковим обладнанням місця торгівлі РРО/програмним РРО та роздрукуванням відповідних розрахункових документів (формуванням електронних розрахункових документів) встановленої форми.

При цьому не передбачено отримувати окрему ліцензію на роздрібну торгівлю пивом при наявності у ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

________________________________________

Контроль і відповідальність

Офіс великих платників податків Державної податкової служби нагадав, що навіть у період карантину податкові органи мають право проводити фактичні перевірки щодо обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; цільового використання пального та спирту етилового; обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками.

Таких перевірок фахівцями Офісу станом на 1 вересня проведено 190. Найбільш поширеними порушеннями, які були встановлені під час проведення фактичних перевірок, є:

– недотримання вимог щодо використання режиму попереднього програмування найменування кожного підакцизного товару згідно УКТЗЕД. Починаючи з 01.08.2020 року фінансова санкція за дане порушення збільшилась із 85 грн до 511 гривень;

– порушення порядку обліку, виробництва та обігу пального, за що передбачена відповідальність у розмірі подвійної вартості не облікованих товарів за місцем реалізації;

– необладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та рівномірами-лічильниками та відсутність реєстрації в Єдиному Державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників. Вказані порушення передбачають застосування штрафних санкцій у розмірі 20 тис грн за кожний необладнаний резервуар або місце відпуску пального. У разі встановлення на акцизному складі протягом року повторного порушення, відповідальність – 50 тис грн.

Крім цього запроваджена низка новацій зокрема у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій. Так, з 01 серпня 2020 року за незастосування РРО або програмних РРО, застосування їх з порушенням встановлених законодавством вимог, діють штрафні (фінансові) санкції – штрафи у розмірі 10 % (за перше порушення) і 50 % (за кожне наступне порушення) вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг).

________________________________________

Інше

Втрачає чинність наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 24.06.1996 р. № 349, яким затверджені форма Книги відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства, а також інструкція про її заповнення.

Саме він зобов’язував всі підприємства (одиниці) роздрібної торгівлі та заклади ресторанного господарства незалежно від форм власності вести таку Книгу, в яку споживачі записували скарги, пропозиції, відгуки та зауваження.

Взамін Книги суб’єкти господарювання повинні забезпечити наявність на видному та доступному місці куточка покупця, у якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів.

Це сталося завдяки наказу Мінекономіки від 16.06.2020 р. № 1130.

Водночас із Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами виключили вимогу щодо зазначення у документах на товари, що підлягають обов’язковій сертифікації в державній системі сертифікації, реєстраційних номерів сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності.

Із Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі прибрали норми щодо заборон продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Натомість прописали, що продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів у дрібнороздрібній торговельній мережі здійснюється відповідно до вимог законодавства.

Уточнили для дрібних торговців, що засоби вимірювальної техніки повинні бути у справному стані, мати повірочне тавро та проходити періодичну повірку в установленому законодавством порядку.

Суб’єкт господарювання, у підпорядкуванні якого є пункти дрібнороздрібної торговельної мережі, зобов’язаний мати на всі товари, що реалізуються в цих пунктах, документи, передбачені законодавством.

За рішенням суб’єкта господарювання інформація про товари може містити поряд із текстом, викладеним державною мовою, його переклад мовою національних меншини, іншими мовами.

________________________________________

До відома

На період дії карантину Уряду надали право скорочувати строк дії обмежень, заборон, пільг та гарантій, встановлених відповідними законами України, прийнятими з метою запобігання виникненню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, крім випадків, коли зазначене може призвести до обмеження конституційних прав чи свобод особи.

Ось така несподівана норма з’явилася в п. 4 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 17.09.2020 р. № 909-IX.

Фактично це означатиме, що Уряд зможе в «ручному» режимі, прийнявши відповідні постанови, змінювати терміни на які надавалися податкові пільги на час карантину, скорочувати мораторій на перевірки, припиняти соціальні «карантинні» виплати.

Однак додамо, що ст. 22 Конституції України вимагає аби при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускалось звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у серпні 2020 р. становила 11446 грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн). Про це інформує Держстат України.

Порівняно із липнем розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 3,0%, а за останні 12 місяців (відносно серпня 2019 р.) збільшився на 8,6%.

Джерело: Ліга:закон

Останні публікації

Важливі цифри на 2023 рік

Новий рік — нові показники, які треба застосовувати у розрахунках з фізичними особами. Пропонуємо у зручному табличному форматі важливі цифри на 2023 рік, які завжди

Бухгалтерські новини, 21 – 27 листопада 2022Р

Президент підписав Держбюджет: які основні показники на 2023 рік? 23 листопада В. Зеленський підписав Закон про Держбюджет на 2023 рік. За ним розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму з 1 січня

Підсумки тижня (огляд за 14 — 18 лютого 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Умови встановлення і розміри компенсаційних виплат, в т. ч. і за період відрядження, підприємства визначають самостійно в колдоговорі або іншому локальному

Підсумки тижня (огляд за 31 січня — 4 лютого 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Законодавчими актами, а також цивільним законодавством не передбачений обов’язок будь-якої із сторін ЦПД інформувати ДПС про його укладення, а також відповідальності

Підсумки тижня (огляд за 24 – 28 січня 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Наказом № 2153 затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням. У разі встановлення відносно працівників підприємств,

ПІДСУМКИ ТИЖНЯ (ОГЛЯД ЗА 17 — 21 СІЧНЯ 2022 Р.)

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ Податківці звертають увагу, що Законом № 1914 запроваджені змінив порядку оподаткування ПДВ для операцій з постачання тютюнових виробів. Тепер встановлений окремий