Відкрито набір до групп навчання «МСФЗ для початківців»; «Право в Україні»; DipIFR rus; CIMA
📚👍🏻Стань кращим фахівцем, пройшовши навчання з професіоналами в Академії «Контінуа прогресіо»!

Підсумки тижня (огляд за 29 червня — 2 липня 2021 р.)

Праця і заробітна плата

Допомога по безробіттю не може перевищувати 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Такий розмір встановлений абз. 2 ч. 5 ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III.

Із 1 липня 2021 року прожитковий мінімум для працездатних осіб зріс із 2270 грн до 2379 грн. Це означає, що автоматично максимальний розмір допомоги по безробіттю із 1 липня 2021 року складає 9516 грн (2379 грн х 4).

Державною податковою службою України в рамках підписаного Меморандуму про співробітництво та партнерство між ДПС та Держпраці узгоджено механізм спільної роботи щодо реалізації заходів, спрямованих на стимулювання платників податків та працівників до переходу від неформальних до задекларованих трудових відносин. Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

Зазначені заходи включають:

 • інформаційну кампанію про переваги офіційного працевлаштування та ризики використання незадекларованої праці;
 • фактичні перевірки органів ДПС платників податків та інспекційну кампанію Держпраці серед роботодавців, які мають найвищий ризик використання незадекларованої праці.

Також ДПС проводить постійний моніторинг ймовірних ризиків використання праці неоформлених у встановленому порядку працівників. Результати такого моніторингу будуть використані в ході контрольно-перевірочних заходів органів ДПС та додатково передані Держпраці для відповідного реагування.

________________________________________

Податок на додану вартість

Головне управління ДПС у Харківській області повідомляє, що підставою для нарахування сум ПДВ, які відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є документи, визначені п. 201.11 ПКУ.

Пунктом 198.2 ПКУ визначено, що датою віднесення сум ПДВ до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

 • дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;
 • дата отримання платником податку товарів/послуг.

Відповідно до п. 3 Порядку № 841, Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (далі – Звіт), подається до закінчення п’ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт.

При цьому, якщо під час службового відрядження платник податку отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає Звіт і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження. Відрядженій особі – платнику податку, який застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі, а строк подання платником податку Звіту не перевищив десяти банківських днів, за наявності поважних причин роботодавець (самозайнята особа) може продовжити такий строк до двадцяти банківських днів (до з’ясування питання в разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами) (абзац четвертий п. 3 Порядку № 841).

Згідно з п. 6 Порядку № 841 Звіт складається платником податку (підзвітною особою), що отримала такі кошти на підприємствах всіх організаційно-правових форм або у самозайнятої особи.

Оскільки документи, що підтверджують витрати понесені підзвітною особою під час відрядження або виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника ПДВ, подаються разом зі Звітом, то датою формування податкового кредиту на підставі податкової накладної та інших документів, які дають право на формування податкового кредиту без отримання податкової накладної, є дата подання авансового звіту.

________________________________________

Податок на доходи фізосіб

ДПС вказала, який тип форми зазначає юридична особа у податковому розрахунку з додатками 1 та 4ДФ, який вона подає за себе після закінчення встановленого строку, якщо окремий податковий розрахунок за відокремлений неуповноважений підрозділ подали вчасно.

Якщо податковий розрахунок подають за звітний (податковий) період перший раз, то у рядку 011 його заголовної частини позначають тип «Звітний».

У свою чергу податковий розрахунок з типом «Уточнюючий» подають після закінчення строку подання податкового розрахунку з типом «Звітний» та/або «Звітний новий». «Уточнюючий» податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Тому, коли окремий податковий розрахунок за відокремлений неуповноважений підрозділ подали у встановлені строки для його подання, а такий розрахунок з додатками 1 та 4ДФ за себе не подавався, тоді після закінчення строку податковий розрахунок подається із зазначенням типу форми «Звітний».

________________________________________

Єдиний податок

Парламентом прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» ( законопроект № 5600).

Законопроектом, зокрема, пропонується:

 • ставки акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням індексу споживчих цін за 2020 рік збільшити на 5 %;
 • надати право контролюючим органам стягувати податковий борг, який виник у результаті несплати самостійно визначеного платником грошового зобов’язання у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, за рахунок готівки та/або коштів з рахунків у банках такого боржника за рішенням контролюючого органу без звернення до суду;
 • ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції за 2020 рік збільшити на 14,5%.
 • встановити тимчасове обмеження (за рішенням суду) у праві виїзду керівника юридичної особи – боржника за кордон до повного погашення податкового боргу;
 • встановити обмеження бюджетного відшкодування ПДВ для платників-посередників, у разі придбання та/або імпорту товарів, що у подальшому постачаються на митній території України;
 • запровадити оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості;
 • розширення бази оподаткування за рахунок оподаткування операцій з постачання всього ринку житла (об’єктів житлового фонду), крім житла, що будується за бюджетні кошти;
 • запровадити оподаткування ПДВ операцій з реалізації Національним банком України дорогоцінних металів (крім інвестиційного золота) фізичним та юридичним особам;
 • скасувати пільгу з акцизного податку для платників, які здійснюють постачання електричної енергії (когенераційної та/або з відновлювальних джерел);
 • обмежити накопичення запасів тютюнових виробів перед підвищенням ставок акцизного податку;
 • перенести на виробників та імпортерів обов’язок сплати 5% акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, який на сьогодні сплачують суб’єкти роздрібної торгівлі;
 • значно підвищити ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, за викиди двоокису вуглецю (СО2), за відходи для підприємств гірничої промисловості;
 • розширити базу оподаткування за рахунок запровадження оподаткування земельним податком земельних ділянок, право власності на які не оформлено, але вони фактичного використовуються;
 • скасувати пільги з плати за землю за земельні ділянки, надані закладам науки, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (у разі нецільового використання земельних ділянок);
 • виключити з платників єдиного податку 4 групи платників, основним видом діяльності яких є розведення свійської птиці, страусів та перепелів;
 • звільнити від оподаткування військовим збором доходи, отримані платником податку у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва».

Законопроект також пропонує встановити обмеження для великих платників податків на перенесення збитків минулих періодів, обмежити права великих платників податків на використання накопичених збитків минулих років, скоротити граничні терміни реєстрації платниками ПДВ податкових накладних та термін на включення податкової накладної до складу податкового кредиту.

«Завдяки змінам до Податкового кодексу ми матимемо дієві механізми боротьби зі «скрутками» та тіньовим обігом сільськогосподарської продукції, а також зі зловживаннями бюджетним відшкодуванням ПДВ. Ті, хто раніше ухилявся від сплати податків, тепер платитимуть. А розмір ставки оподаткування за користування державними надрами буде залежати від ціни на ресурси на світових ринках і обчислюватись за формулою, що прив’язана саме до ринкової вартості, а не до собівартості видобутих копалин, як це є зараз», – заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час представлення законопроекту в парламенті.

Раніше представники бізнесу (Європейська Бізнес Асоціація, Спілка українських підприємців і Американська торговельна палата в Україні) розкритикували цей законопроект і закликали відмовитися від його прийняття.

Якщо господарюючий суб’єкт бажає перейти на єдиний податок та здійснювати ЗЕД, у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування слід заповнити тільки графу «Область, район, населений пункт», в якій зазначається: «Виконання робіт чи надання послуг за межами України (експорт)» та/або «Поставка товарів за межами території України (експорт)».

Інші графи поля 6 Заяви не заповнюються.

Якщо ФОП вже зареєстрований платником ЄП і просто має намір розпочати ЗЕД заповнену таким чином заяву слід подати з позначкою «Внесення змін».

________________________________________

Бюджет

Для торговців, які використовують РРО та/або програмні РРО, Мінфін затвердив наказом від 08.06.2021 р. № 329 (далі – Наказ № 329) зміни до Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів.

По-перше, маємо нові редакції форми фіскального касового чеку на товари (послуги) та фіскального касового чеку видачі коштів.

По-друге, у формах фіскальних чеків з’явився новий реквізит – цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством).

До 1 жовтня 2021 року вимоги до форми і змісту розрахункових документів в частині цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої не поширюються на розрахункові документи, які створені РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Держреєстру РРО до дня набрання чинності наказом № 329.

Також уточнено, що реквізит фіскального чеку на товари (послуги) «цифрове значення штрихового коду товару» зазначають у випадках, передбачених чинним законодавством, а у разі непередбачення – за бажанням платника.

По-четверте, затверджена форма фіскального касового чека за операцією з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

Наказ № 329 набирає чинності з 1 липня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

________________________________________

Пенсійне і соціальне забезпечення

Із 1 липня 2021 року відбулося зростання прожиткового мінімуму, розмір якого встановлений у ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Про розміри прожиткового мінімум у 2021 році читайте тут.

Цей показник застосовують при визначенні розмірів соціальних допомог, виплат та інших соціальних стандартів.

Зокрема, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, аніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Тому із 1 липня мінімальний гарантований розмір аліментів складає:

– для дітей до 6 років – 1006,50 грн;

– для дітей від 6 до 18 років – 1255 грн;

– для дітей від 18 до 23 років – 1189,50 грн.

Користуйтеся в роботі публікацією «Аліменти – 2021: способи утримання, розміри, обмеження, бухоблік та звітність».

В Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції зазначили, що для врегулювання питання збільшення аліментів батькам не потрібно самостійно звертатися до державних виконавців. Збільшення прожиткового мінімуму – підстава автоматично визначити виконавцем розміру аліментів з урахуванням такого збільшення з моменту набуття чинності даних норм. Таким чином, вказана процедура відбувається в автоматичному порядку, без жодних звернень стягувача аліментів.

Податківці відповіли, скільки подавати об’єднаних звітів з типом «Уточнюючий», якщо у Додатку 1 одночасно уточняють реквізити та суми нарахованого ЄСВ стосовно застрахованих осіб.

Якщо у додатку 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» об’єднаного звіту одночасно уточняють реквізити та суми нарахованого ЄСВ стосовно застрахованих осіб, то формують та подають два окремих звіти з типом «Уточнюючий».

До контролюючого органу подають об’єднаний звіт з типом «Уточнюючий» з Додатком 1, у якому проводять коригування реквізитів з використанням ознак «1» (рядок на виключення) та «0» (рядок на введення) та об’єднаний звіт з типом «Уточнюючий» з Додатком 1, у якому проводять коригування сум нарахованого ЄСВ з використанням типів нарахувань 2 та 3.

________________________________________

Приватні підприємці

Сума заборгованості ФОП-загальносистемника, за якою минув строк позовної давності, перед юрособою становить дохід такої ФОП.

Тож юрособа суму списаної заборгованості на користь ФОП у додатку 4ДФ показує під ознакою доходу «157».

Саме так пояснюють вчиняти в ГУ ДПС у Тернопільській області.

Нагадаємо, що під час нарахування (виплати) ФОП доходу від підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують ПДФО у джерела виплати, якщо ФОП, яка отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує її держреєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності (п. 177.8 ПКУ).

________________________________________

Земля

В Центральному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками розповіли про виявлені при перевірці порушення в поданих податкових деклараціях з плати за землю.

Серед ТОП помилок при заповненні декларації з плати за землю такі:

– не зазначений або зазначений код категорії земельної ділянки, який не відповідає затвердженій Класифікації видів цільового призначення земель, що впливає на визначення коду пільги та достовірність застосування пільги з плати за землю;

– у колонці «код пільги» не зазначено, або не вірно зазначено код пільги (не відповідає Довідникам податкових пільг);

– не вірно вказаний розмір, сума пільг та річна сума земельного податку (до сплати);

– не вірно зазначено/не зазначено кадастровий номер земельної ділянки;

– площа земельної ділянки зазначена як в гектарах, так і в квадратних метрах, що суперечить вимогам пп.14.1.130 ПКУ;

– застосування платниками пільги без зазначення в декларації категорії цільового призначення земельної ділянки, що ставить під сумнів застосування пільг або ж зазначено категорію земельної ділянки, яка не відповідає коду пільги.

_______________________________________

Ліцензування

У оптового продавця є можливість контролювати наявність ліцензій на роздрібну торгівлю у своїх покупців — кажуть податківці.

Однак, слід зауважити, що законодавчо такого обов’язку у оптовика не має. Як немає і вимоги продавати оптом підакцизні товари лише тим покупцям, що мають ліцензії на їх роздрібний продаж.

Тож чи користуватися можливістю перевіряти документи своїх контрагентів оптовик вирішує самостійно.

Джерело: ІПК ДПС від 15.04.2021 р. № 1544/ІПК/99-00-09-03-02-06.

________________________________________

Контроль і відповідальність

1 липня 2021 року стартували інспекційні відвідування представників Держпраці та ДПС. Вони націлені на роботодавців, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію та продовжують ухилятись від оформлення трудових відносин із найманими особами.

ГУ Держпраці у Рівненській області повідомляє, що інформаційні бази ДПС дають Держпраці можливість відібрати роботодавців, що мають високий ризик за наступними критеріями:

– невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;

– наявність фактів порушення порядку оформлення трудових відносин, виявлених в ході контролюючих заходів органами ДПС;

– невідповідність кількості об’єктів за формою № 20-ОПП та кількості найманих працівників;

– наявність випадків невідповідності кількості одночасно працюючих РРО та кількості працівників роботодавця із зазначенням розташування РРО;

– частка працівників, залучених за договорами цивільно-правового характеру, перевищує частку працівників, що працюють за трудовими договорами (контрактами);

– відсутність найманих працівників у платників об’єктів торгівлі, сфери послуг, у яких наявні ліцензії на виробництво, зберігання та реалізацію підакцизних товарів.

29.06.2021 року ДПС внесла чергові коригування до плану-графіка документальних планових перевірок платників податків на 2021 рік.

Змін зазнали усі розділи плану-графіка:

– розділ І «Документальні планові перевірки платників податків – юридичних осіб»;

– розділ ІІ «Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів»;

– розділ ІІІ «Документальні планові перевірки фізичних осіб»;

– розділ IV «Документальні планові перевірки платників податків – юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

В ГУ ДПС у Житомирській області нагадують, що при виникненні змін у даних або внесенні змін до документів, які подають для взяття на податковий облік (крім змін, які вносять до ЄДР, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку) платник податків повинен подати до контролюючого органу уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Це треба зробити упродовж 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів.

Додаткову реєстраційну заяву за формами № 1-ОПП подають з позначкою «Зміни» або за формою № 1-ОПН – з позначкою «Перереєстрація/зміни».

В ЄДР вказані дані, зокрема, й про перелік засновників (учасників) юридичної особи.

Таким чином, стосовно платників податків, відомості про яких включають до ЄДР: інформацію про зміну засновників оновлюють в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від держреєстратора.

Натомість щодо платників податків, відомості про яких не включають до ЄДР, інформацію про зміну засновників оновлюють на підставі уточнених документів та заяви за формою № 1-ОПП з позначкою «Зміни» або за формою № 1-ОПН – з позначкою «Перереєстрація/зміни».

Останні публікації

Важливі цифри на 2023 рік

Новий рік — нові показники, які треба застосовувати у розрахунках з фізичними особами. Пропонуємо у зручному табличному форматі важливі цифри на 2023 рік, які завжди

Бухгалтерські новини, 21 – 27 листопада 2022Р

Президент підписав Держбюджет: які основні показники на 2023 рік? 23 листопада В. Зеленський підписав Закон про Держбюджет на 2023 рік. За ним розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму з 1 січня

Підсумки тижня (огляд за 14 — 18 лютого 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Умови встановлення і розміри компенсаційних виплат, в т. ч. і за період відрядження, підприємства визначають самостійно в колдоговорі або іншому локальному

Підсумки тижня (огляд за 31 січня — 4 лютого 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Законодавчими актами, а також цивільним законодавством не передбачений обов’язок будь-якої із сторін ЦПД інформувати ДПС про його укладення, а також відповідальності

Підсумки тижня (огляд за 24 – 28 січня 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Наказом № 2153 затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням. У разі встановлення відносно працівників підприємств,

ПІДСУМКИ ТИЖНЯ (ОГЛЯД ЗА 17 — 21 СІЧНЯ 2022 Р.)

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ Податківці звертають увагу, що Законом № 1914 запроваджені змінив порядку оподаткування ПДВ для операцій з постачання тютюнових виробів. Тепер встановлений окремий