Відкрито набір до групп навчання «МСФЗ для початківців»; «Право в Україні»; DipIFR rus; CIMA
📚👍🏻Стань кращим фахівцем, пройшовши навчання з професіоналами в Академії «Контінуа прогресіо»!

Підсумки тижня (огляд за 5 — 9 квітня 2021 р.)

Праця і заробітна плата

Починаючи із 27.02.2021 року в КЗпП з’явилися дві статті 601 та 602, які регулюють надомну та дистанційну роботу. Сталось це завдяки Закону України від 04.02.2021 р. № 1213-IX.

Типові форми трудового договору про дистанційну роботу та трудового договору про надомну роботу повинно затвердити Мінекономіки. Наразі уже представлений відповідний проект наказу.

Типові форми договори включають розділи:

– загальні положення;

– предмет договору;

– строк дії договору:

– умови оплати праці;

– тривалість робочого часу та часу відпочинку;

– матеріально-технічне забезпечення;

– комунікація між сторонами;

– права та обов’язки сторін договору;

– персональні дані та конфіденційність;

– відповідальність сторін;

– порядок припинення договору;

– прикінцеві положення;

– реквізити та підписи сторін.

У Головному управлінні Пенсійного фонду в м. Києві розповіли, як підтвердити страховий стаж, коли трудова книжка втрачена, а призначати пенсію настав час. Зокрема, чи можуть колеги, які в цей же період працювали разом, бути свідками та підтвердити страховий стаж.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом (01.01.2004 р.), зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених цим Законом.

Відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються:

 • дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • довідки, виписки із наказів;
 • особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати;
 • посвідчення, характеристики;
 • письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання;
 • інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

За відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливості їх одержання у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі.

За відсутності документів з інших причин трудовий стаж установлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі і мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника. При цьому обов’язково необхідно надати довідку архіву про відсутність відомостей про роботу заявника.

У разі коли в трудовій книжці є записи про періоди роботи до 01.01.2004 р. з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи на підприємствах, в установах, організаціях або їх правонаступниках, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, для стажу роботи, який дає право на пенсію, підтвердження зазначених періодів здійснюється Комісіями з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення пенсії, утворених відповідно до постанови Правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 р. № 18-1.

Для підтвердження періодів роботи на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території, заявник (його представник) подає трудову книжку та зазначає у заяві дані про свідків (не менше двох), які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (у тому числі в колгоспі) і мають документи про свою роботу за період, щодо якого вони підтверджуватимуть роботу заявника. Заявник (його представник) може додатково подавати інші документи про стаж роботи.

Для підтвердження періодів роботи на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території, територіальний орган Пенсійного фонду України запрошує та опитує свідків. Результати опитування свідка оформляються Актом опитування свідка.

Акти опитування свідків (заяви свідків) та копії документів про їх роботу за час, щодо якого вони підтверджують роботу заявника, додаються до заяви про підтвердження стажу та передаються на розгляд Комісії, яка приймає рішення щодо підтвердження стажу роботи або про відмову в його підтвердженні та не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття повідомляють заявника про прийняте рішення.

________________________________________

Податок на додану вартість

У разі списання кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності, за отриманими товарами/послугами, розрахунки за які не проведено з постачальниками-резидентами, слід нарахувати «компенсуючі» зобов’язання з ПДВ по п. 198.5 ПКУ. Звісно, якщо при отримані було сформовано податковий кредит.

Нагадаємо, як зауважують податківці, виключним та достатнім критерієм для визнання заборгованості безнадійної

є сплив строку позовної давності за зобов’язаннями щодо такої заборгованості, незалежно від того звертався кредитор до суду з метою її стягнення чи ні.

При цьому головне врахувати наступне:

 • позовна давність переривається у разі пред’явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач;
 • після переривання перебіг позовної давності починається заново;
 • час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується.

Джерело: роз’яснення ДПС із категорії 101.24 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua)

Яким чином покупець повинен зменшити податковий кредит, якщо продавець відмовляється надіслати йому розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної?

На це у податковому відомстві зауважують наступне.

Якщо продавець відмовляється надіслати розрахунок коригування до податкової накладної, платник податку – покупець повинен зменшити податковий кредит незалежно від факту отримання розрахунку коригування до податкової накладної.

Таке коригування відображається у рядку 14 розд. II декларації (є обов’язковим заповненням таблиці 2.2 додатка 1) на підставі бухгалтерської довідки.

________________________________________

Податок на прибуток

Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що 01 грудня 2020 року набрали чинності зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Тому платникам податку на прибуток підприємств необхідно подавати декларацію за оновленою формою починаючи зі звітного (податкового) періоду – I квартал 2021 року.

Зокрема, основну частину декларації доповнено рядком 9, у якому платник податку, що управляє активами інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної особи, зазначає повне найменування і реєстраційний код такого інституту спільного інвестування. Позицію «Особливі відмітки» доповнено новим рядком щодо заповнення його платниками податку щодо діяльності інституту спільного інвестування, утвореного без статусу юридичної особи.

Також поле 10 «Особливі відмітки» декларації доповнено рядками, які заповнюють:

– суб’єкти господарювання – юридичні особи, які обрали спрощену систему оподаткування;

– фізичні особи – підприємці, у тому числі такі, які обрали спрощену систему оподаткування, або фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність;

– іноземні компанії.

Показники основної частини декларації доповнено рядком 06.1 КІК, в якому відображається податок на прибуток контрольованої іноземної компанії. Показники рядка 17 (податок на прибуток підприємств за звітний (податковий) період) обраховуються з урахуванням суми податку зазначеної у рядку 06.1 КІК.

А ось позицію «Наявність додатків» доповнено клітинкою під літерами КІК, у якій проставляється кількість поданих додатків КІК до декларації.

Крім того, внесені зміни до додатків ЗП, ВП, ПН, РІ, АМ.

Також декларацію доповнено новими додатками КІК, КІК-К, КІК-ТЦ, КІК-ЦП, але оскільки зміни, внесені до ПКУ в частині оподаткування прибутку КІК, набирають чинності з 01 січня 2022 року, визначення об’єкта оподаткування скоригованого прибутку КІК, а також зменшення суми податку до сплати на суму сплаченого іноземним державам корпоративного податку будуть відображатись у декларації починаючи з податкових (звітних) періодів 2022 року (квартал, півріччя, три квартали, рік).

________________________________________

Єдиний податок

Наприкінці 2020 року Мінфін наказом № 752 виклав у нових редакціях форми:

– податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця;

– податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи.

Таку оновлену звітність вперше подають за податкові звітні періоди 2021 року.

В ГУ ДПС у Запорізькій області вказують, що об’єднану звітність за формами F0103307 та F0103405, яку подають в електронному вигляді, прийматимуть від платників ФОП – платників ЄП 1-3 груп найближчими днями.

Наразі удосконалюють взаємодію інформаційно-телекомунікаційної системи щодо приймання та обробки звітності, зокрема, в органах ПФУ.

Час для подання квартальної звітності ще є. Граничний термін подання декларації платника єдиного податку – 11 травня.

Нагадують, що з 1 квітня 2021 року запроваджені податкові декларації платників єдиного податку фізичних осіб-підприємців та податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

За формою F0103307 подають податкову декларацію ФОП – платники ЄП для третьої групи, а за формою F0103405 – податкову декларацію ФОП – платника ЄП для першої та другої груп.

Податкові декларації (F0103307, F0103405) та податковий розрахунок (J0500106, F0500106) розроблені у зв’язку із зміненою порядку подання звітності про нарахування ЄСВ. Зокрема, передбачено подання звітності про нарахування ЄСВ у складі звітності з ПДФО.

Цілком реальна ситуація, коли ФОП – платник ЄП третьої групи планує інвестиційну діяльність як фізособа, купуючи цінні папери. Тому поцікавилась у ДПС, чи треба включати до доходу ФОП-єдинника інвестиційний дохід, дивіденди та проценти, нараховані на цінні папери, які перебувають у власності фізособи.

Податківці нагадали, що до доходу ФОП не включають отримані такою фізособою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізособі та використовується в її госпдіяльності.

Також треба зважати, що згідно із пп. 6 пп. 291.5.1 ПКУ не можуть бути єдинниками ФОП, які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування (страхові агенти, сюрвейєри, аварійні комісари та аджастери).

А у розумінні Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV власником цінних паперів може бути фізособа, а не ФОП. Тому всі операції з цінними паперами здійснюють від імені фізособи.

До оподатковуваного доходу фізосіб включають:

– пасивні доходи (крім зазначених у пп. 165.1.2 та 165.1.41 ПКУ), зокрема інші проценти, дивіденди (пп. 164.2.8 ПКУ);

– інвестиційний прибуток від операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у пп. 165.1.40 і 165.1.52 ПКУ (пп. 164.2.9 ПКУ).

Джерело: ІПК ДПС від 18.03.2021 р. № 1043/ІПК/99-00-04-03-03-06.

________________________________________

Звітність

Зі звітності за І квартал 2021 року розпочинають подавати об’єднану форму із ПДФО, військового збору та ЄСВ (затверджена наказом Мінфіну від 15.12.2020 р. № 773).

Звісно ж нова звітність – нові проблемні питання у її поданні. Часто вони пов’язані не із складністю заповнення самої форми податкового розрахунку, а з нелогічністю норм в порядку подання цієї звітності та багатьох упущень, які допустили розробники звітності.

Платник податків адресував декілька ситуацій ДПС на які отримав відповідь у листі від 07.04.2021 р. № 2123/О/99-00-04-02-01-09.

Ситуація 1. В звітному кварталі не проводились нарахування та виплати фізособам, які обкладають ПДФО і ВС, але відображено нарахування з ЄСВ (допомога по вагітності та пологах) в Додатку 1. Чи подавати в цьому випадку три «порожніх» Додатки 4ДФ до податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (окремо за кожен із місяців кварталу)?

Ситуація 2. У звітному кварталі в суб’єкта господарювання не було найманих працівників, а нарахування ЄСВ не проводилось. Проте в першому місяці звітного кварталу нарахували і виплатили самозайнятій особі 1000 грн. Відповідні нарахування і виплати показали в Додатку 4ДФ з ознакою 157 за перший місяць кварталу. Чи подавати два «порожніх» Додатки 4ДФ до податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (окремо за другий і третій місяці кварталу)?

Ситуація 3. В звітному кварталі не було найманих працівників в першому місяці, а нарахування та виплати по ЄСВ, ПДФО та ВЗ відобразили відповідно в Додатку 1 і Додатку 4ДФ за перший місяць звітного кварталу. Працівники були звільнені в першому місяці, ніяких інших нарахувань і виплат (фізособам, самозайнятим особам), на які нараховують ЄСВ і з яких утримують ПДФО і ВЗ в другому і третьому місяцях звітного кварталу не було. Чи подавати в цьому випадку два «порожніх» Додатки 1 та два «порожніх» Додатки 4ДФ до податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (окремо за другий і за третій місяці кварталу)?

По цим ситуаціям податківці стверджують, що за наявності законодавчих підстав для подання податкового розрахунку, додаток 4ДФ до такого розрахунку подають незалежно від наявності показників для декларування з обов’язковою розбивкою по місяцях звітного кварталу, пусті рядки прокреслюють (при поданні документа в електронному вигляді – такі рядки не заповнюють).

Якщо платник ЄСВ у звітному кварталі не використовує працю фізосіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, тоді додаток Д1 за відповідний квартал не подають.

Таким чином, додаток Д1 не заповнюють та не подають у складі податкового розрахунку лише за умови відсутності показників для декларування протягом усього кварталу.

Якщо показники для декларування наявні лише в одному з місяців кварталу, тоді додаток Д1 подають за кожен з таких місяців, а пусті рядки прокреслюють (при поданны документа в електронному вигляді – такі рядки не заповнюють).

У ДПС оприлюднили нові довідники податкових пільг – № 102/1 та № 102/2 (станом на 01.04.2021 р.)

У довідниках надано перелік пільг, початок та кінець дії пільг із:

– ПДВ;

– податку на прибуток підприємств;

– акцизного податку;

– плати за землю;

– податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

– місцевих податках та зборах.

Нагадаємо, що тепер облік сум податкових пільг, отриманих суб’єктами господарювання, здійснюватимуть на підставі інформації, наявної в поданих податкових деклараціях. Як правило, для цього затверджені окремі додатки до декларацій.

Джерело: Офіційний портал ДПС

________________________________________

Готівкові розрахунки

Податківці нагадують, що у разі пошкодження особистого ключа не можна використовувати програмний РРО.

В такому випадку розрахункові операції не здійснюють до моменту, коли буде отримано новий ключ або підключено резервний РРО.

Аналогічні дії вимагаються і при виявленні несправності програмного РРО або його викрадення.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом дня, в якому виявлено несправність, засобами Електронного кабінету або засобами телекомунікацій направити до контролюючого органу Повідомлення за формою № 2-ПРРО. Таку вимогу містить наказ Мінфіну від 23.06.2020 р. № 317.

Після усунення всіх несправностей, для відновлення роботи програмного РРО суб’єкт господарювання подає Заяву з позначкою «Відновлення роботи». Якщо така Заява не надійшла протягом місяця, то до Реєстру вносять запис про скасування реєстрації програмного РРО.

Коли суб’єкт господарювання прийме рішення припинити підприємницьку діяльність, тоді треба подати Заяву з позначкою «Скасування реєстрації». До подання такої Заяви суб’єкт господарювання забезпечує передачу всіх копій створених програмним РРО розрахункових документів з присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами до фіскального сервера, електронних фіскальних звітних чеків та повідомлень.

У фіскальних чеках РРО при продажу підакцизних товарів має обов’язково бути реквізит «код УКТ ЗЕД» – наголошують в ДПС.

Податківці констатують, що у січні – березні 2021 року фактичні перевірки показали часті випадки використання РРО та/або програмних РРО без використання режиму попереднього програмування найменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

Вимога наявності в обов’язкових реквізитах фіскального касового чека на товари (послуги), зокрема, коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, визначена п. 2 розділу 2 Положення про форму і зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Мінфіну від 21.01.2016 р. № 13.

При цьому зазначення обов’язкових реквізитів розрахункових документів в структурі тегів необов’язкових реквізитів – порушення вимог нормативних документів. Такі дії можуть призвести до втрати інформації, яку суб’єкт господарювання передає до серверу контролюючого органу та стати причиною контрольно-перевірочних заходів.

За проведення розрахункових операцій через РРО та/або програмні РРО без використання режиму програмування найменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, ціни товару та обліку його кількості, слідує штраф у розмірі 300 НМДГ (5100 грн).

________________________________________

Пенсійне і соціальне забезпечення

МОЗ оприлюднив проект наказу «Деякі питання формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність». Він передбачає заміну «паперових» листків непрацездатності електронною альтернативою. Тобто остаточне запровадження медичних висновків про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я. Також передбачено механізм здійснення ФСС перевірок обґрунтованості видачі таких електронних лікарняних. Проект наказу було оприлюднено для обговорення ще на вебсайтах ДРС та профспілок.

Порядок формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я буде обов’язковим для закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та здійснюють експертизу з тимчасової втрати працездатності.

Серед очікуваних результатів – забезпечення чіткого дотримання порядку видачі та оформлення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, забезпечення оформлення медичного висновку про тимчасову непрацездатність із першого дня звернення громадянина та унеможливлення його відкриття заднім числом.

Проектом встановлюється, що внесення медичних висновків про тимчасову непрацездатність до Реєстру медичних висновків відповідно до порядків формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затверджених МОЗ України, є обов’язковим з 01 квітня 2021 року для всіх закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Звісно ж, перше квітня вже минуло, тож у разі ухвалення наказу там або відкоригують відповідну дату, або керуватимуться нормою проекту, що указаний процес почнеться за умови наявності відповідної технічної можливості щодо функціонування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я. Моментом виникнення технічної можливості проект наказу називає дату оприлюднення на вебсайті електронної системи охорони здоров’я інформації про підключені до центральної бази даних електронні медичні інформаційні системи та відповідне розширення їх функціональних можливостей. Простіше кажучи – початок видачі електронних лікарняних буде оголошено на сайті МОЗ.

Проект Порядку перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності говорить, що перевірка листків непрацездатності може здійснюватися двома шляхами:

– безперервно шляхом автоматизованого моніторингу даних з використанням єдиної інформаційно-аналітичної системи на підставі відомостей з Електронного реєстру листків непрацездатності;

– за рішенням органу Фонду шляхом здійснення перевірки уповноваженим працівником та/або уповноваженим лікарем та на визначених підставах.

Зокрема, підставами для прийняття рішення органом Фонду соцстрахування для проведення перевірки листка непрацездатності можуть бути:

– звернення страхувальника (роботодавця), комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації;

– звернення застрахованої особи;

– виявлення невідповідностей у відомостях, що містяться в Електронному реєстрі листків непрацездатності, за результатом моніторингу ЄІАС;

– виявлення невідповідностей у відомостях, що містяться в листку непрацездатності;

– повідомлення від НСЗУ про виявлення невідповідностей та/або застережень до даних, що містяться в медичному висновку про тимчасову непрацездатність;

– інформація, надана від МОЗ, Мінсоцполітики, НСЗУ, структурних підрозділів у сфері охорони здоров’я та соціальної політики місцевих органів виконавчої влади;

– звернення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;

– запитів правоохоронних органів та рішень суду.

Строк проведення перевірки листків непрацездатності уповноваженими особами органу Фонду не може перевищувати 10 календарних днів. У разі виникнення під час перевірки листків непрацездатності обставин, що потребують додаткового вивчення, строк проведення такої перевірки може бути продовжено до 30 календарних днів.

Акт про перевірку надсилається безпосередньо керівнику (уповноваженій особі) закладу охорони здоров’я або фізичній особі-підприємцю, яка має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Правління ПФУ постановою від 03.02.2021 р. № 2-1 внесло зміни до власної постанови від 25.01.2008 р. № 3-2. Ключова зміна – у новій редакції виклали Порядок подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії та перерахування підприємствами та організаціями коштів на її виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 937.

Указаний Порядок визначає механізм подання та оформлення документів для призначення пенсій окремим категоріям працівників, які за результатами атестації робочих місць працюють (працювали) в умовах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах за рахунок коштів підприємств, організацій та перерахування коштів на її виплату підприємствами, організаціями.

Нагадаємо, що пільгові пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій можуть призначатися окремим категоріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць не раніше ніж за 10 років до досягнення віку, передбаченого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Перерахування коштів, необхідних для фінансування витрат на виплату пільгової пенсії підприємством, організацією, здійснюється до дня досягнення особою віку, передбаченого указаною нормою.

В загальному порядку ЄСВ нараховують на визначену базу нарахування за ставкою 22%.

Проте для підприємств, установ і організацій, у яких працюють особи з інвалідністю, ЄСВ встановлено у розмірі 8,41% бази нарахування ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю.

ЄСВ у розмірі 8,41% застосовують до суми нарахованої зарплати особі із інвалідністю за видами виплат, які включають основну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. в натуральній формі.

Тому юрособа при виплаті працівнику – особі з інвалідністю винагороди за ЦПД застосовує ставку ЄСВ у розмірі 22%.

За повідомленням ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

В МОЗ повідомили про початок процесу впровадження електронних листків непрацездатності. На засіданні Уряду 31.03.2021 року ухвалили відповідне рішення.

Міністр охорони здоров’я України запевнив, що запуск е-лікарняних допоможе мінімізувати корупційні ризики видачі необґрунтованих лікарняних, а також значно пришвидшить отримання страхових виплат громадянами та зменшить навантаження на лікарів.

Постанова КМУ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» оновить алгоритм видачі листків непрацездатності задля електронізації послуги «е-лікарняний».

Це дозволить запровадити видачу електронних листків непрацездатності на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність.

Прийняте рішення дозволить забезпечити оформлення листка непрацездатності з першого дня звернення та унеможливить його відкриття заднім числом – йдеться в пояснювальній записці до постанови.

Проте діятимуть описані зміни з дня початку електронної взаємодії НСЗУ, ПФУ, ФССУ з Електронним реєстром листків непрацездатності.

________________________________________

Земля

Група народних депутатів ініціювала зміни до Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закону України «Про оцінку земель».

Вони переконують, що оціночна практика, яка склалася в Україні, ставить під сумнів можливість визначати ринкову вартість об’єкта нерухомості. Наразі в Україні застосовують так звану «фракційну» оцінку, яка ігнорує цілісну природу нерухомого майна. Така оцінка передбачає визначення вартості нерухомого майна як суму вартості землі та земельних поліпшень.

Зазначена ситуація змушує здійснювати оцінку нерухомого майна двічі: окремо земельної ділянки, окремо об’єкт нерухомого майна, розташованого на ній.

Тому зареєстрували законопроект № 5317 від 30.03.2021 р., який передусім вилучить із законодавства про оцінку експертну грошову оцінку землі. Її на сьогодні застосовують при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та для відображення вартості землі в бухобліку.

Натомість пропонують при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок, їх оцінку здійснювати відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

________________________________________

Контроль і відповідальність

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує, що фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків (особи).

Така перевірка може проводитися на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції, під розписку до початку проведення такої перевірки, та за наявності хоча б однієї з таких підстав:

 • у разі коли за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про можливі порушення платником податків законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на контролюючі органи, та виникає необхідність перевірки таких фактів;
 • у разі наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, зокрема, щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на контролюючі органи, виробництва та обігу підакцизних товарів;
 • письмового звернення покупця (споживача), оформленого відповідно до закону, про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, касових операцій, патентування або ліцензування;
 • неподання суб’єктом господарювання в установлений законом строк обов’язкової звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками;
 • у разі наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та цільового використання спирту платниками податків, обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками, а також здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального;
 • у разі виявлення за результатами попередньої перевірки порушення законодавства з питань, визначених у пп. 75.1.3 ПКУ;
 • у разі наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації.

В Офісі великих платників податків ДПС звертають увагу, що мораторій не стосується фактичних перевірок, які пов’язані з порушеннями вимог законодавства в частині:

– обліку, ліцензування, виробництва, зберігання, транспортування та обігу пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

– цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;

– обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;

– здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального, з підстав, визначених пп. 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 ПКУ.

Найбільш типові помилки, які допускають платники податків при реалізації пального або спирту етилового:

 1. Необладнання введених в експлуатацію резервуарів лічильниками. Адже акцизні склади, на території яких здійснюють виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізація пального, повинні бути обладнані витратомірами-лічильниками на кожному місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованому на акцизному складі, та рівнемірами-лічильниками рівня таких товарів (продукції) у резервуарі. Для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану також можуть бути обладнані пристроями для вимірювання рівня або відсотка пального у резервуарі на кожному введеному в експлуатацію стаціонарному резервуарі, розташованому на акцизному складі.
 2. Відсутність реєстрації. Заборонено реалізовувати пальне без наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників, рівнемірів-лічильників та резервуарів, без реєстрації акцизного складу.
 3. Відсутність звітів про залишки. Розпорядники акцизних складів зобов’язані на кожному акцизному складі щоденно (крім днів, в які акцизний склад не працює) формувати дані про фактичні залишки пального на початок та кінець звітної доби та про добові фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно УКТ ЗЕД у літрах, приведених до температури 15 °С.

Нагадаємо, що необладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі рівнеміра-лічильника на введеному в експлуатацію резервуарі, розташованому на акцизному складі, та/або витратоміра-лічильника на місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованого на акцизному складі, а також необладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового витратоміра-лічильника спирту етилового на місці отримання та відпуску спирту етилового, розташованого на акцизному складі, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 20 000 гривень. Його накладають за кожний необладнаний резервуар та/або незареєстрований рівнемір-лічильник, а також за кожне необладнане місце відпуску пального наливом з акцизного складу або за кожне місце отримання та відпуску спирту етилового, та/або незареєстрованний витратомір-лічильник/ витратомір-лічильник спирту етилового.

Уряд найближчим часом може розглянути проект постанови «Про додаткові заходи соціальної підтримки застрахованих осіб на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Документ підготувало Мінсоцполітики.

Для виплати допомоги найманим працівникам та ФОП виділять для Мінсоцполітики України 2,9 млрд грн із спец фонду держбюджету та спрямують їх ПФУ.

Одноразову допомогу надають у розмірі 8000 гривень у зв’язку із втратою частини зарплати (доходу) застрахованими працівникам та ФОП, робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок запроваджених починаючи із лютого 2021 року обмежувальних протиепідемічних заходів.

Варто звернути увагу, що за допомогою наймані працівники та ФОП зможуть звернутись із заявою упродовж 30 днів із дня запровадження на території відповідного регіону додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

Проте перебіг цього строку для тих регіонів, де додаткові протиепідемічні обмеження запроваджені у лютому – березні 2021 року, розпочнеться через 10 днів з дня набрання чинності відповідним Законом.

Тому працівникам і ФОП із регіонів, котрі найперше потрапили до «червоної» зони карантину (Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська області), матимуть час аби звернутися за «карантинною» допомогою, незважаючи на те, що мине 30 днів від дня потрапляння регіону до «червоної» зони карантину. Наразі головне – дочекатися опублікування Закону.

Також Уряд має додатково затвердити Переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюють додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, що призводять до тимчасової зупинки роботи суб’єктів господарювання, в яких працюють застраховані особи, та ФОП.

 

Останні публікації

Важливі цифри на 2023 рік

Новий рік — нові показники, які треба застосовувати у розрахунках з фізичними особами. Пропонуємо у зручному табличному форматі важливі цифри на 2023 рік, які завжди

Бухгалтерські новини, 21 – 27 листопада 2022Р

Президент підписав Держбюджет: які основні показники на 2023 рік? 23 листопада В. Зеленський підписав Закон про Держбюджет на 2023 рік. За ним розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму з 1 січня

Підсумки тижня (огляд за 14 — 18 лютого 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Умови встановлення і розміри компенсаційних виплат, в т. ч. і за період відрядження, підприємства визначають самостійно в колдоговорі або іншому локальному

Підсумки тижня (огляд за 31 січня — 4 лютого 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Законодавчими актами, а також цивільним законодавством не передбачений обов’язок будь-якої із сторін ЦПД інформувати ДПС про його укладення, а також відповідальності

Підсумки тижня (огляд за 24 – 28 січня 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Наказом № 2153 затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням. У разі встановлення відносно працівників підприємств,

ПІДСУМКИ ТИЖНЯ (ОГЛЯД ЗА 17 — 21 СІЧНЯ 2022 Р.)

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ Податківці звертають увагу, що Законом № 1914 запроваджені змінив порядку оподаткування ПДВ для операцій з постачання тютюнових виробів. Тепер встановлений окремий