Відкрито набір до групп навчання «МСФЗ для початківців»; «Право в Україні»; DipIFR rus; CIMA
📚👍🏻Стань кращим фахівцем, пройшовши навчання з професіоналами в Академії «Контінуа прогресіо»!

Підсумки тижня (огляд за 9 — 12 березня 2021 р.)

Праця і заробітна плата

В ГУ Держпраці у Дніпропетровській області пояснили, коли можлива виплата компенсації за невикористані дні щорічної відпустки.

При бажанні працівника після використання ним за робочий рік, за який надають щорічну відпустка, 24 к.дн цієї відпустки, за решту днів невикористаної щорічної відпустки за цей же робочий рік йому можуть виплатити грошову компенсація.

Приміром, якщо тривалість щорічної відпустки працівника 31 к.дн (24 к.дн – щорічна основна відпустка і 7 к.дн – щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день), тоді при використанні працівником за відповідний робочий рік 24 к.дн, за 7 к.дн можна отримати грошову компенсацію.

З цього слідує, що за певний робочий рік працівнику надають 24 к.дн щорічної відпустки, й тільки за решту днів щорічної відпустки, які належать працівнику за той самий робочий рік, йому допустимо виплатити грошову компенсацію.

Коли, приміром, працівник має право на щорічну основну відпустку тривалістю 24 к.дн і він не скористався цієї відпусткою за 2016/2017 і 2017/2018 робочі роки та бажає взяти 24 к.дн. щорічної основної відпустки за 2016/2017 робочий рік, а за 24 к.дн щорічної основної відпустки за 2017/2018 робочий рік отримати грошову компенсацію без звільнення, то така комбінація недопустима.

Тож для цілей отримання грошової компенсації без звільнення сумування тривалості щорічної відпустки за різні робочі роки недопустиме. У такому разі працівнику не може бути виплачена грошова компенсація, оскільки працівник не звільняється і його щорічна відпустка становить тільки 24 календарні дні, а інші 24 дні не є додатковими днями відпустки, а є також основною відпусткою за інший робочий рік.

ЦПД не можуть укладатися на невизначений строк, бо такі договори оформлюють лише на строк, за який має бути наданий результат роботи (тобто надана послуга чи виконана робота, передбачену умовами договору). За ЦПД оплачують не процес праці, а його кінцевий результат, який визначають після закінчення роботи й оформлюють актом.

Тому ЦПД, укладені на невизначений строк, свідчать про ознаки трудових відносин – підсумовують в Управлінні Держпраці у Кіровоградській області.

Вкотре підкреслено, що основною відмінністю, яка відрізняє ЦПД від трудових договорів, – трудове законодавство регулює процес трудової діяльності, її організацію. За ЦПД процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату.

За трудовим договором працівника приймають на роботу (посаду), включену до штату підприємства, для виконання певної роботи (певних функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою. Працівнику гарантують зарплату, встановлені трудовим законодавством гарантії, пільги, компенсації тощо.

Натомість за ЦПД оплачують результати, котрі визначають після закінчення роботи і оформлюють актами здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг). Договором також може бути передбачено попередню або поетапну оплату.

Часто при укладанні ЦПД суб’єкти господарювання не обумовлюють кількісний об’єм виконання робіт, що є підставою для висновків про виконання зазначених робіт на постійній основі. При укладанні ЦПД має бути чітко зазначено обсяги виконання робіт та строк, за який ці роботи мають бути виконані.

Документом, що підтверджує інвалідність та містить висновок щодо умов і характеру роботи, є довідка до акту огляду МСЕК – нагадують в Управлінні Держпраці у Рівненській області

Після встановлення інвалідності працівник має повідомити роботодавця про даний факт, та надати йому копію довідки до акта огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації.

При отриманні копій вищезазначених документів роботодавець повинен проаналізувати рекомендації МСЕК, а саме:

  • наведені висновки про умови та характер праці у довідці до акту огляду МСЕК (форма №157-1/о пункт 12);
  • або ж висновки про умови та характер праці у повідомленні установи про результати огляду МСЕК (форма №162/о пункт 10).

Окрім довідки та повідомлення роботодавцю слід брати до уваги також індивідуальну програму реабілітації.

У випадку, якщо у довідці до акту огляду МСЕК у пункті 12 «висновок про умови та характер праці» вказано, що особа з інвалідністю може працювати в «особливих умовах праці» без конкретизації таких умов, або коли у названому розділі взагалі нічого не зазначено, або якщо відсутня індивідуальна реабілітаційна програма інваліда, роботодавець має право звернутися за роз’ясненнями до МСЕК, яка установила інвалідність та винесла (не винесла) такі трудові рекомендації. Тоді комісія повинна надати більш конкретні рекомендації щодо умов роботи працівника – особи з інвалідністю, або ж підтвердити, що він дійсно не може виконувати покладені на нього трудові обов’язки внаслідок стану здоров’я.

Звертаючись до МСЕК з проханням надати висновок щодо відповідності чи невідповідності стану здоров’я працівника, якому встановлено групу інвалідності, займаній посаді чи виконуваній роботі, потрібно детально описати умови праці, в яких працює даний працівник. Варто пам’ятати, що на стан здоров’я працівника прямо чи опосередковано можуть впливати різні умови праці, зокрема, температура та вологість повітря, фізичні навантаження, характер рухів чи робочих поз працівника, наявність у робочій зоні працівника шкідливих речовин чи інших небезпечних факторів, вібрації, шуму, випромінювань тощо.

Якщо у довідці до акта огляду МСЕК (висновку, програмі реабілітації) зазначено певні обмеження щодо умов та характеру праці, роботодавець зобов’язаний запропонувати працівникові іншу вакантну посаду чи легшу роботу, яка б відповідала висновкам, зазначеним у названих вище документах.

________________________________________

Податок на додану вартість

У ДПС роз’яснили, як виправити помилку, допущену при заповненні скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової ПН/РК в ЄРПН.

Після отримання скарги та надсилання платнику першої квитанції здійснюється перевірка її даних, які визначені п. 10 Порядку № 1165 (за виключенням інформації про причини незгоди платника податку з рішенням комісії регіонального рівня; вимог платника податку, який подає скаргу), на відповідність даним ДПС.

У випадку виявлення розбіжностей платнику направляється друга квитанція з повідомленням про помилки.

Після їх усунення та в межах передбаченого п. 3 Порядку № 1165 строку платник податку повторно направляє до ДПС скаргу з додатками. Якщо розбіжності відсутні – скарга реєструється в ДПС.

Крім того, якщо після реєстрації скарги в ДПС платник виявив помилку в даних, по яким не проводиться автоматизована перевірка, то він може надіслати заяву про відкликання скарги.

Відповідно до п. 13 Порядку № 1165, у разі коли до прийняття рішення комісією центрального рівня надійшла заява платника податку про відкликання скарги, то така скарга залишається без розгляду, а платнику податку в автоматичному режимі надсилається відповідна квитанція.

Така квитанція є підтвердженням залишення скарги без розгляду.

В подальшому платник має право повторно подати скаргу до комісії центрального рівня з урахуванням законодавчо встановлених строків.

________________________________________

Податок на доходи фізосіб

За загальним правилом, при використанні електронного авіаквитка підставою для відшкодування витрат на його придбання є такий пакет документів:

  • оригінал розрахункового або платіжного документа, що підтверджує здійснення розрахункової операції у готівковій чи безготівковій формі (платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до прибуткового касового ордера);
  • роздрук на папері частини електронного авіаквитка із вказаним маршрутом (маршрут/квитанція);
  • оригінали відривної частини посадкових талонів пасажира або роздрукований на паперовому носії електронний посадковий талон, отриманий у разі онлайн-реєстрації на авіарейс.

При використанні електронного проїзного/перевізного документа на поїзд підставою для відшкодування витрат на його придбання є роздрукований на паперовому носії посадочний документ (у разі перевезення багажу – роздрукований на паперовому носії перевізний документ.

У разі окремого замовлення послуги (зокрема, послуги з користування комплектом постільних речей, резервування місць) – роздрукований на паперовому носії документ на послуги.

При здійсненні Інтернет-замовлення проїзних документів на автобусні пасажирські перевезення підставою для відшкодування витрат на придбання електронного квитка є роздрукований на паперовому носії проїзний документ.

Джерело: роз’яснення ДПС у Тернопільській області.

________________________________________

Акцизний податок

Під час складання акцизних накладних платниками найчастіше допускаються помилки, зокрема, зазначення при умові оподаткування «0» напряму використання «15».

В акцизній накладній з ознакою щодо умов оподаткування «5», складеній зберігачем на операції з реалізації обсягів пального, зазначених у заявці на поповнення (коригування) залишку пального, залежно від операції, на яку складена така акцизна накладна, зокрема, але не виключено, може бути зазначено код операції для складання в одному примірнику або «0», або «3», або «7» та напрям використання «15» – при здійсненні зберігачем відпуску (відвантаження) пального суб’єкту господарювання – платнику, пальне якого зберігається на акцизному складі зберігача.

Напрям використання «15 – фізичний відпуск (відвантаження) зберігачем пального суб’єкту господарювання – платнику, пальне якого зберігалося на акцизному складі зберігача» зазначається в акцизній накладній, складеній на операцію з відвантаження пального, яке поповнене відповідно до пп. 1 п. 29 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ та зберігалося на акцизному складі зберігача, суб’єкту господарювання – платнику або суб’єкту господарювання – не платнику лише за умовою оподаткування «5».

Джерело: повідомлення ДПС.

________________________________________

Бухгалтерський облік

Затверджені оновлені форми меморіальних ордерів № 11 «Накопичувальна відомість про надходження продуктів харчування» та № 12 «Накопичувальна відомість про витрачання продуктів харчування».

Також з’явилася форма оборотної відомості, яку застосовують для аналітичного обліку запасів, а також для звірки даних складського та бухгалтерського обліку.

Її складають щомісячно на підставі даних бухобліку за кожною групою аналітичних рахунків, що об’єднані відповідним синтетичним рахунком, у кількісному та вартісному відображеннях. За кожним субрахунком виводяться загальні сумові підсумки, які мають відповідати показникам синтетичного обліку.

Оборотну відомість використовують для обліку надходження та витрачання запасів. В оборотній відомості ведеться облік запасів у кількісному та сумовому вимірах за кожним найменуванням або однорідною групою (видом) запасів у розрізі субрахунків (аналітичних рахунків) та матеріально відповідальних осіб. Записи здійснюються за кожним документом із зазначенням матеріально відповідальної особи

Джерело: наказ Мінфіну від 15.02.2021 р. № 101.

________________________________________

Звітність

Перший звітний період, за який підприємства, що зобов’язані застосовувати МСФЗ, подають фінзвітність на підставі таксономії за МСФЗ в електронній формі, – 2020 рік.

Аби мати можливість подавати фінзвітність у форматі іXBRL підприємства реєструються у Центрі збору фінансової звітності.

В НКЦПФР повідомили, що кампанія з подання підприємствами фінансової звітності, складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ, за 2020 рік, може бути розпочата лише після оновлення електронного формату Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020, яке проводиться спільно Проєктом EU-FAAR, Мінфіном, НКЦПФР та НБУ.

Про встановлені терміни подання річної фінзвітності за 2020 рік та проміжної фінансової звітності у 2021 році в форматі UA XBRL МСФЗ до Центру збору фінансової звітності «Система фінансової звітності», суб’єктів господарювання повідомлять додатково.

За несвоєчасне подання у 2021 фінансової звітності за 2020 рік та проміжної фінансової звітності 2021 року в форматі UA XBRL МСФЗ до Центру збору фінансової звітності «Система фінансової звітності», НКЦПФР не будуть застосовуватися заходи впливу до суб’єктів звітування.

Також залишаються чинними вимоги нормативно-правових актів НКЦПФР щодо подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів.

В ГУ ДПС у Сумській області нагадали, що форма нової квартальної звітності із ЄСВ, ПДФО та військового збору затверджена наказом Мінфіну від 15.12.2020 р. № 773.

Зупинилися на особливостях заповнення ключових розділів та додатків нової форми звітності.

Розділ I «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу». Він нагадує таблицю 1 Звіту з ЄСВ.

Додаток 1 (Д1) «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» практично є аналогом таблиці 6 Звіту з ЄСВ.

Найбільш суттєва різниця полягає у тому, що таблиця додатку Д1 містить графу 25 «Ознака (0, 1)», у якій відображається ознака «0», якщо рядок потрібно ввести, чи ознака «1», якщо рядок потрібно виключити. Графа 25 заповнюється тільки для «Звітного нового» (при коригуванні сум внеску та реквізитів) та «Уточнюючого» (виключно при коригуванні реквізитів) додатку. Тобто тепер маємо уніфікацію порядку виправлення помилок з ЄСВ, ПДФО та військового збору (виправлення помилок здійснюється як у формі № 1ДФ).

Додаток Д1 призначений для щоквартального формування платниками ЄСВ щодо кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у розрізі місяців звітного кварталу.

Тому за звітний квартал потрібно подавати три додатка Д1 – за перший, другий та третій місяць такого кварталу (у рядку 02 додатку вказується номер місяця у звітному кварталі – цифрове значення від 1 до 3).

Якщо платник ЄСВ у звітному кварталі не використовує працю фізосіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством – додаток Д1 за такий квартал не подається.

Додаток 4 (4ДФ) «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» нагадує форму № 1ДФ.

Проте, у цьому додатку передбачено персоніфіковане відображення не тільки сум ПДФО, а й військового збору. Тобто базу оподаткування, відповідні суми ПДФО та військового збору необхідно вказувати для кожної фізособи.

За звітний квартал потрібно подавати три додатка 4ДФ – за перший, другий та третій місяць такого кварталу.

Додаток 5 (Д5) «Відомості про трудові відносини та період проходження військової служби» багато в чому нагадує таблицю 5 Звіту з ЄСВ, але з деякими особливостями.

У таблиці додатку Д5 з’явилися графи:

– 11 «Внутрішній сумісник (1 – так, 0 – ні)»;

– 12 «Переведено, призначено на іншу посаду або роботу, переміщено до іншого підрозділу (1 – так, 0 – ні)».

Також додані нові підстави для подання додатку Д5: особу переміщено з одного структурного підрозділу до іншого, переведено на іншу постійну посаду або роботу у того самого платника ЄСВ; особу призначено на нову посаду.

Додаток 6 (Д6) «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» так само, як і таблиця 7 Звіту з ЄСВ, призначений для визначення платником ЄСВ періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані із трудовою та/або професійною діяльністю.

Новою є графа 17 «Ознакa (0, 1)» у таблиці додатку Д6, яка призначена для виправлення помилок. Цей додаток також подається окремо за кожен місяць звітного кварталу.

Наказом Мінфіну від 12.01.2021 р. № 4 визначено форму Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку. Попередні накази ДПА, які затверджували таку форму розрахунку для держпідприємств, втрачають чинність.

Для господарських організацій, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100%, базовим звітним періодом для подання такого розрахунку – календарний рік.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінзвітністю.

________________________________________

Контроль і відповідальність

Оформлювати перевірки дотримання платниками принципу «витягнутої руки» податківці будуть по новому – форму відповідного Акта (Довідки), що затверджено наказом Мінфіну № 629, видозмінено.

Зокрема, з акту прибрали відомості про ПДВ та згадки про операції «ери звичайних цін».

До речі, раніше податківці розповідали як діяти, якщо під час підготовки звітності з трансфертного ціноутворення самостійно виявлено факт заниження податкового зобов’язання за минулий рік.

Платник податків, який здійснює самостійне коригування ціни КО відповідно до ст. 39 ПКУ після спливу терміну подання Декларації за попередній звітний податковий рік, має право подати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати без застосування штрафу, якщо такий уточнюючий розрахунок подається у строк не пізніше 1 жовтня року, наступного за звітним (п. 50.1 ПКУ).

Тож платник податку на прибуток, по завершенні звітного року, фактично має дев’ять місяців на складання та подання як Звіту про КО, так і уточнень до Декларації – наголошують податківці.

Джерело: наказ Мінфіну від 24.12.2020 р. № 806.

За вчинення платником податків податкових правопорушень фінансова відповідальність визначена главою 11 розд. II «Відповідальність» ПКУ.

Згідно з п. 109.1 ПКУ податковим правопорушенням є протиправне, винне (у випадках, прямо передбачених ПКУ) діяння (дія чи бездіяльність) платника податку (в тому числі осіб, прирівняних до нього), контролюючих органів та/або їх посадових (службових) осіб, інших суб’єктів у випадках, прямо передбачених ПКУ.

Відповідно до абз. 1 п. 111.2 ПКУ фінансова відповідальність за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства встановлюється та застосовується згідно з ПКУ та іншими законами. Фінансова відповідальність, що встановлюється згідно з ПКУ, застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів).

Пунктом 11 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що штрафні (фінансові) санкції (штрафи) застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день прийняття рішень щодо застосування таких штрафних (фінансових) санкцій.

________________________________________

Інше

Загальні правові та організаційні засади фінансового лізингу в Україні відповідно до міжнародно-правових стандартів у цій сфері встановив новий Закон України «Про фінансовий лізинг» від 04.02.2021 р. № 1201-IX.

Документ встановлює ознаки та об’єкти фінансового лізингу, а також визначає захист прав лізингоодержувача на об’єкт фінансового лізингу, захист прав споживачів фінансових послуг фінансового лізингу.

Об’єктом фінансового лізингу може бути майно, визначене індивідуальними ознаками, що відповідає критеріям основних засобів відповідно до законодавства, не заборонене законом до вільного обігу на ринку і щодо передачі якого в лізинг законом не встановлено обмежень. Не можуть бути об’єктами фінансового лізингу земельні ділянки та інші природні об’єкти.

Об’єкт фінансового лізингу підлягає реєстрації у випадках та порядку, передбачених законодавством.

Вказаний Закон повинен запрацювати через три місяці з дня його опублікування. Він буде застосовуватись до відносин, що виникли після дня набрання ним чинності.

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомило, що неприбуткова організація подає реєстраційну заяву за формою № 1-РН з позначкою «зміни» у разі:

  • зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації
  • внесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація).

А інформація про зміну місцезнаходження неприбуткової організації, яка пов’язана зі зміною адміністративного району, або про зміну керівника такої організації оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора.

В Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, затверджений постановою КМУ від 22.04.2020 р. № 306, внесли зміни.

Зокрема, на допомогу по частковому безробіттю можуть претендувати особи, які отримують пенсію.

Також для ФОП, які є застрахованими особами та в яких відсутня база нарахування ЄСВ за рік, що передує року звернення, допомога по частковому безробіттю на період карантину надається з розрахунку 2/3 від середнього розміру місячної бази нарахування ЄСВ за 6 місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності, та з яких ФОП сплачувала ЄСВ.

В новій редакції викладені форми:

– відомості про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини третьої статті 471 Закону України «Про зайнятість населення»;

– відомості про фізичну особу – підприємця, який є застрахованою особою, щодо якого виконуються вимоги частини третьої статті 471 Закону України «Про зайнятість населення».

Джерело: постанова КМУ від 10.03.2021 р. № 191.

Для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, ЄСВ та інших платежів Казначейством на ім’я ДПС відкрито єдиний рахунок.

Для зарахування коштів на єдиний рахунок платники, включені до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, мають заповнювати розрахунковий документ на переказ коштів на єдиний рахунок відповідно до вимог розділу II Порядку заповнення документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 р. № 666.

Під час заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункового документа на переказ, мають дотримуватися наступних загальних правил:

  • кожне з 14-ти обов’язкових полів реквізиту «Призначення платежу» без виключення має бути заповнено; у разі коли поле не підлягає заповненню, то у такому полі обов’язково зазначається знак «;», як ознака наявності одного з 14-ти полів;
  • знак «;», який використовується як засіб розділення полів між собою, має бути заповнений обов’язково;
  • останнє з 14-ти полів завжди містить знак «#», заповнення якого є обов’язковим.

Суми платежів за розрахунковими документами, за якими платником визначено або не визначено у розрахунковому документі напрям використання коштів, сплачених на єдиний рахунок, включаються до реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка з урахуванням черговості сплати.

________________________________________

До відома

Індекс інфляції в лютому 2021 року порівняно із січнем 2021 року становив 1,0%, а з початку року – 2,3%.

Такими є дані Держстату.

На споживчому ринку в лютому 2021 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 7,6-5,5%) подорожчали соняшникова олія, овочі, цукор. На 3,8-1,3% зросли ціни на м’ясо птиці, фрукти, хліб, яловичину, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, сметану, масло. Водночас на 0,2-0,1% подешевшали яйця, кисломолочна продукція, свинина.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,8% відбулося в основному через здешевлення природного газу на 6,6%.

Ціни на транспорт зросли на 1,6% в першу чергу за рахунок подорожчання палива та мастил на 7,3%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті – на 1,9%.

 

 

Останні публікації

Важливі цифри на 2023 рік

Новий рік — нові показники, які треба застосовувати у розрахунках з фізичними особами. Пропонуємо у зручному табличному форматі важливі цифри на 2023 рік, які завжди

Бухгалтерські новини, 21 – 27 листопада 2022Р

Президент підписав Держбюджет: які основні показники на 2023 рік? 23 листопада В. Зеленський підписав Закон про Держбюджет на 2023 рік. За ним розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму з 1 січня

Підсумки тижня (огляд за 14 — 18 лютого 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Умови встановлення і розміри компенсаційних виплат, в т. ч. і за період відрядження, підприємства визначають самостійно в колдоговорі або іншому локальному

Підсумки тижня (огляд за 31 січня — 4 лютого 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Законодавчими актами, а також цивільним законодавством не передбачений обов’язок будь-якої із сторін ЦПД інформувати ДПС про його укладення, а також відповідальності

Підсумки тижня (огляд за 24 – 28 січня 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Наказом № 2153 затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням. У разі встановлення відносно працівників підприємств,

ПІДСУМКИ ТИЖНЯ (ОГЛЯД ЗА 17 — 21 СІЧНЯ 2022 Р.)

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ Податківці звертають увагу, що Законом № 1914 запроваджені змінив порядку оподаткування ПДВ для операцій з постачання тютюнових виробів. Тепер встановлений окремий