Відкрито набір до групп навчання «МСФЗ для початківців»; «Право в Україні»; DipIFR rus; CIMA
📚👍🏻Стань кращим фахівцем, пройшовши навчання з професіоналами в Академії «Контінуа прогресіо»!

Підсумки тижня (огляд за 28 – 31 грудня 2021 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Згідно з Конституцією кожен з нас має право на належні, безпечні й здорові умови праці. Аналогічна норма міститься у ст. 2 та ст. 153 КЗпП. При цьому забезпечити такі умови має роботодавець, який зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів. Важливе місце серед таких умов посідає мікроклімат приміщень, де головні ролі відіграють температура, вологість та швидкість руху повітря.

Показники мікроклімату регулюють такі нормативні акти:

– СНиП 2.04.05-91 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»;

– Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 № 248.

– «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99», затверджені постановою головного державного санітарного лікаря України № 42 від 01.12.99 р.

Санiтарнi норми виробничого мікроклімату встановлюють оптимальні та допустимі параметри для робочої зони виробничих приміщень з урахуванням важкості роботи та пори року. Оптимальні параметри метеорологічних умов поширюються на всю робочу зону виробничих приміщень без розмежування на робочі місця. Допустимі нормативи макроклімату встановлюються тоді, коли з технологічних чи техніко-економічних причин забезпечити оптимальні умови неможливо.

Унаслідок переохолодження та зниження загальної опірності організму можуть розвиватися, насамперед, судинні порушення, що характеризуються ознобом, ураженням відкритих ділянок шкіри (припухлістю iз синюшним відтінком) зi зменшенням її чутливості. Тривала дiя холоду часто спричиняє ураження периферичної нервової системи (проявляються невралгією, невритами, радикулітами), захворювання на суглобову i м’язову форми ревматизму, мiалгiю, мiозит, ендартерiїт, асептичне та iнфекцiйне запалення слизової оболонки дихальних шляхiв, ангiну.

А ось як бути, якщо температурні норми не досягають оптимальних чи допустимих параметрів на робочих місцях як в приміщеннях так і на відкритих майданчиках ?

Нормалізацію несприятливих мікрокліматичних умов роботодавець здійснює за допомогою комплексу заходів та способів, які включають: будівельно-планувальні, організаційно-технологічні, санітарно-технічні та ін. заходи колективного захисту. Для профілактики переохолоджень робітників використовуються засоби індивідуального захисту тощо.

Відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 для попередження можливого переохолодження працюючих в холодний період в приміщеннях, де на робочих місцях мікрокліматичні умови нижче допустимих величин, влаштовують повітряні або повітряно-теплові завіси біля воріт, технологічних та ін. отворів у зовнішніх стінах, а також тамбури-шлюзи:

– виділяють спеціальні місця для обігріву, встановлюють засоби для швидкого та ефективного обігрівання верхніх і нижніх кінцівок (локальний променево-контактний обігрів і т. ін.);

– встановлюють внутрішньозмінний режим праці та відпочинку, що передбачає можливість перерв для обігріву;

– забезпечують працюючих засобами індивідуального захисту (одяг, взуття, рукавиці) відповідно до вимог ДСТУ (ГОСТ 12.4.084-80, ГОСТ 12.4.088-80).

За матеріалами Держпраці

________________________________________

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

До податківців звернулись із запитом щодо того, у якому звітному періоді покупець може скласти розрахунок коригування до зведеної податкової накладної, складеної відповідно до вимог п. 198.5 ПКУ, у разі якщо до податкової накладної, що була складена постачальником на покупця за операцією з постачання товарів/послуг та включена таким покупцем до податкової накладної, складеної відповідно до п. 198.5 ПКУ, постачальником складено розрахунок коригування на зменшення суми компенсації, реєстрацію якого в ЄРНН було зупинено.

На це у податковому відомстві відповідають – якщо виникли підстави для зменшення податкового кредиту, але реєстрацію відповідного РК, складеного постачальником, зупинено, то платник податку – покупець повинен у звітному періоді, протягом якого був проведений такий перерахунок, самостійно зменшити податковий кредит на підставі бухгалтерської довідки.

Водночас у податковому періоді, у якому за результатами проведеного перерахунку зменшено (у тому числі на підставі бухгалтерської довідки) суми ПДВ, що були віднесені до податкового кредиту при придбанні з ПДВ, платник податку може скласти РК до зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 198.5 ПКУ, та зареєструвати його в ЄРПН.

У разі зупинення реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування платник податку – постачальник може зменшити податкові зобов’язання на суму ПДВ, зазначену у ньому, після припинення процедури такого зупинення:

 • у разі своєчасної реєстрації в ЄРПН такого розрахунку коригування – у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його складено;
 • у разі несвоєчасної реєстрації в ЄРПН – у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.

Нагадаємо, питання розблокування РК розглядалося також в ІПК ДПСУ від 07.10.2021 р. № 3758/ІПК/99-00-21-03-02-06.

Наказом Мінфіну від 07.12.2021 р. № 637 змінено норми Положення про реєстрацію платників ПДВ. Документ набирає чинності із 01.01.2022 року, за виключенням окремих норм, котрі стосуються діяльності на тимчасово окупованих територіях.

Передусім сформовані особливості реєстрації як платників ПДВ осіб-нерезидентів.

Однак вони поширюються на особу-нерезидента, яка не має постійного представництва та постачає на митній території України фізичним особам, у т. ч. ФОП, не зареєстрованим платниками ПДВ, електронні послуги.

Реєструють як платника ПДВ особу-нерезидента, яка постачає електронні послуги фізичним особам, місце постачання яких розташовано на митній території України, на підставі заяви за формою № 1-РОН.

Також передбачається, що реєстрація платником ПДВ відповідно до вимог ст. 183 розділу V ПКУ осіб, податковою адресою яких або одного з учасників за договором про спільну діяльність, договором управління майном, угодою про розподіл продукції є тимчасово окупована територія, контролюючими органами не проводитиметься до закінчення строку тимчасової окупації або зміни податкової адреси таким платником ПДВ з тимчасово окупованої на іншу територію України.

Починаючи із 01.01.2022 року діятиме Закон № 1914, який скоригував, зокрема, й строки формування податкового кредиту за зареєстрованими ПН/РК.

Тож податківці відповіли, упродовж якого часу можна віднести сум ПДВ до податкового кредиту на підставі ПН/РК?

Якщо своєчасно зареєстровано в ЄРПН – упродовж 365 календарних днів з дати складання ПН/РК.

Коли несвоєчасно зареєстровано в ЄРПН – упродовж 365 календарних днів з дати складання ПН/РК, але не раніше дати їх реєстрації.

Якщо платниками податку, які застосовують касовий метод податкового обліку, ПН/РК, зареєстровані в ЄРПН, не включені до податкового кредиту протягом періоду 365 календарних днів з дати складення таких ПН/РК у зв’язку з відсутністю фактів списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) або надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів/послуг, то право на включення таких сум до податкового кредиту виникає у звітному податковому періоді, в якому відбулося списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів/послуг, але не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати такого списання, надання інших видів компенсацій.

Cуми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в ПН/РК, які зареєстровані в ЄРПН та які до 01.01.2022 року упродовж 1095 календарних днів з дати їх складення не були включені до податкового кредиту, включаються до податкового кредиту протягом 365 календарних днів з 01.01.2022 року, але не пізніше 1095 календарних днів з дати складення таких ПН/РК.

Платники податку, які застосовують касовий метод, суми податку, зазначені в ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН, та не включені до податкового кредиту у зв’язку з відсутністю фактів списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або надання інших видів компенсації вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів/послуг, мають право на включення таких сум до податкового кредиту у звітному податковому періоді, в якому відбулося списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) або надання інших видів компенсації вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів/послуг, але не більше ніж через 60 календарних днів з дати такого списання, надання інших видів компенсації.

Відповідно до п. 64.6 ст. 64 Податкового кодексу зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) на обліку в контролюючих органах повинні перебувати договори управління майном (крім договорів щодо операцій, визначених у другому реченні абзацу другого пп. 5 п. 180.1 ст. 180 ПКУ) без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами, визначені ПКУ.

Про це повідомляє Головне управління ДПС у Хмельницькій області.

Згідно з пп. 5 п. 180.1 ст. 180 ПКУ для цілей оподаткування ПДВ платником податку є особа – управитель майна, яка веде окремий податковий облік з ПДВ щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.

Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

Норми пп. 5 п. 180.1 ст. 180 ПКУ не поширюються на управителів майна, які здійснюють управління активами інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону.

Взяття на облік договору управління майном здійснюється шляхом додаткового взяття на облік управителя майна як платника податків – відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

Процедури взяття на облік у контролюючих органах договорів управління майном та процедури реєстрації їх платниками ПДВ визначені Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1588 (далі – Порядок № 1588), та Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Мінфіну від 14.11.2014 № 1130 (далі – Положення № 1130).

Підставою для взяття на облік договору управління майном є прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію платником ПДВ управителя майна та отримання відповідного пакету документів (п. 3.6 розд. III Порядку № 1588).

Управитель майна подає одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ за ф. № 1-ПДВ до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку заяву за ф. № 1-ОПП, копію договору управління майном (договір управління нерухомим майном має бути нотаріально посвідченим) (п. 4.7 розд. IV Порядку № 1588).

Документи повертаються контролюючим органом управителю майна, якщо до заяви за ф. № 1-ОПП не буде додано реєстраційну заяву платника ПДВ за ф. № 1-ПДВ або за результатами розгляду реєстраційної заяви платника ПДВ контролюючий орган відмовить у реєстрації договору як платника ПДВ (п. 4.11 розд. IV Порядку № 1588).

Управителю майна при взятті на облік договору управління майном присвоюється 9-значний реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який використовується для сплати податків, виконання прав та обов’язків платника податків за договором окремо від власної діяльності. Цей номер є також індивідуальним податковим номером платника ПДВ для особи – управителя майна.

Для осіб, відповідальних за утримання та внесення ПДВ до бюджету під час виконання декількох договорів управління майном, реєстрація платником ПДВ здійснюється щодо кожного із зазначених договорів (абзац другий пп. 3 п. 1.6 розд. І Положення № 1130).

Згідно з п. 181.1 ст. 181 ПКУ особа зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ у контролюючому органі у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розд. V ПКУ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень (без урахування ПДВ).

Якщо особа, яка відповідно до п. 181.1 ст. 181 ПКУ не є платником ПДВ у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою (п. 182.1 ст. 182 ПКУ).

Виходячи із зазначеного, платником ПДВ в обов’язковому порядку має бути зареєстрована особа – управитель майна для ведення окремого податкового обліку ПДВ щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном (крім договорів щодо операцій, визначених у другому реченні абзацу другого пп. 5 п. 180.1 ст. 180 ПКУ), у разі якщо загальна сума від здійснення операцій (пов’язаних з використанням майна) з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розд. V ПКУ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень (без урахування ПДВ).

________________________________________

ЄДИНИЙ ПОДАТОК

Податківці відповіли на актуальне питання, чи зобов’язані ФОП – платник ЄП 2 – 4 груп вести облік товарних запасів та підтверджувати їх походження первинними документами.

Вони відсилають до п. 12 ст. 3 Закону про РРО, який вимагає від суб’єктів господарювання, які проводять розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.

При цьому суб’єкт господарювання зобов’язаний надати контролюючим органам на початок перевірки документи (у паперовій або електронній формі), які підтверджують облік та походження товарних запасів (зокрема, але не виключно, документи щодо інвентаризації товарних запасів, документи про отримання товарів від інших суб’єктів господарювання та/або документи на внутрішнє переміщення товарів, які на момент перевірки знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті).

Однак такі вимоги не поширюються на ФОП – ЄП, які не зареєстровані платниками ПДВ (крім тих, які реалізують технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, а також ліків та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння).

Діє із 01.01.2022 року.

________________________________________

ЗВІТНІСТЬ

Із 1 січня 2022 року стартує кампанія із декларування доходів фізосіб за 2021 рік.

Треба відзначити, що податкову декларацію про майновий стан і доходи подають з 1 січня 2022 року в редакції Наказу Мінфіну від 17.12.2020 р. № 783.

Цим наказом оновили форму податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкції з її заповнення.

У додатках до форми декларації затверджені нові додатки:

– Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (додаток ЄСВ 1);

– Розрахунок сум добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті (додаток ЄСВ 2);

– Розрахунок збільшення або зменшення сум зобов’язань з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки (додаток ЄСВ 3);

– Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених з частини прибутку контрольованої іноземної компанії (додаток КІК).

Наказом Мінфіну від 20.12.2021 р. № 694 затверджено зміни до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Більшість змін носять технічний характер, серед яких, зокрема, замість кодів за КОАТУУ вказуватимуться коди за КАТОТТГ.

Окрім того передбачається, що за операціями, проведеними з поточних рахунків в установах банків та/або спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих в органах Казначейства, складатимуть зведений звіт за формою № 4-3д.1, № 4-3м.1, в якому відображатимуть підсумкову інформацію у національній валюті.

Також уточнили порядок заповнення окремих граф форми № 4-3д.1, № 4-3м.1.

Передбачено, що у складі річної бюджетної звітності до довідки про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків, будуть додавати інформацію про підтвердження залишків, надану установами банків.

В нових редакціях виклали форми:

– Звіту про виконання бюджету (кошторису) Фонду;

– Довідки про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків коштів на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

Держстат оприлюднив Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності на 2022 рік. Зокрема, календар містить вказівку на граничні строки подання статистичної звітності щодо оплати праці, основних засобів, сільського господарства, ЗЕД, цін тощо.

У Календарі також зазначено які саме форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.

Для фінзвітності терміни визначені відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 (зі змінами).

________________________________________

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

В ДПС нагадали про:

– порядок роботи банківської системи України в період завершення 2021 року та упродовж 2022 року;

– регламент роботи казначейських органів у період завершення бюджетного 2021 року та початку 2022 року.

Зокрема, банківській день у СЕП НБУ закінчується о 13 год. 00 хв 31 грудня 2021 року. А органи Казначейства працюють без клієнтів 31 грудня 2021 року.

Кошти, сплачені на бюджетні рахунки, які надійдуть через СЕП у період з 1 до 3 січня 2022 року (включно), Казначейство зараховуватиме датою банківського дня 4 січня 2022 року.

Починаючи з 4 січня 2022 року банківська система України працюватиме у звичайному режимі.

ДПС повідомила, що 31 грудня 2021 року та 1 січня 2022 року будуть проводитися регламентні та технологічні роботи, пов’язані із закриттям року. Тому можливі обмеження у роботі електронних сервісів та ІТС Електронний кабінет з 22 год. 00 хв. 31 грудня 2021 року до 20 год. 00 хв. 1 січня 2022 року.

Операційний день для приймання та обробки податкових накладних та розрахунків коригування до ЄРПН 31 грудня 2021 року триватиме до 15 год. 00 хв.

1, 2 та 3 січня 2022 року – вихідні та святкові дні.

4 січня 2022 року – операційний день з 08 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв.

________________________________________

ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ

Данило Гетьманцев зазначає, що Комітет з фінансів, податкової та митної політики надали відповіді на найпроблемніші питання щодо застосування РРО.

Так, з 1 січня 2022 року застосування РРО/ПРРО залишається не обов’язковим для ФОП – платників єдиного податку:

– першої групи ;

– другої-четвертої груп, яким відповідно до постанови Кабміну від 23 серпня 2000 року № 1336 із змінами дозволено замість РРО/ПРРО використовувати розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій (РК та КОРО).

Цією Постановою встановлено, що з 1 січня 2022 року при продажу товарів (крім підакцизних) на території села ФОП дозволено не використовувати РРО/ПРРО (за умови використання РК та КОРО) якщо:

– річний обсяг розрахункових операцій не перевищує 167 МЗП (у 2022 році – 1,09 млн грн) на один структурний (відокремлений) підрозділ;

– така торгівля не здійснюватиметься в одному торговельному об’єкті, де також продаються підакцизні товари;

– такими ФОП не здійснюється дистанційна торгівля, в тому числі через мережу Інтернет;

– сільськими радами та радами об’єднаних територіальних громад не прийнято рішення про обов’язкове застосування РРО/ПРРО на території відповідних громад.

Водночас скасовано можливість не використовувати РК та КОРО при наданні послуг хімчистки, страхування та наданні туристичних та екскурсійних послуг.

Для платників єдиного податку першої групи обов’язок вести облік товарних запасів не запроваджується.

У всіх інших випадках для платників єдиного податку другої-четвертої групи застосування РРО/ПРРО з 1 січня 2022 року стає обов’язковим.

________________________________________

ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМЦІ

Податківці відповіли ФОП – особі з інвалідністю про виправлення у звітності з ЄСВ у разі надмірного нарахування ЄСВ.

В ДПС нагадали, що ФОП звільнені від сплати за себе ЄСВ, якщо вони є особами з інвалідністю. Такі особи можуть бути платниками ЄСВ виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (ч. 4 ст. 4 Закону про ЄСВ).

При самостійному визначенні бази нарахування ЄСВ ФОП, у т. ч. ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та які є особами з інвалідністю, формують та подають до органів доходів і зборів Звіт з ЄСВ самі за себе відповідно до п. 10, 11 розділу IV Порядку № 435 один раз на рік.

Зважаючи, що ФОП подавала Звіти з ЄСВ за формою згідно з додатком 5 до Порядку № 435 за попередні роки, в яких самостійно визначила базу нарахування ЄСВ та суми до сплати, то сплату ЄСВ вона здійснює на загальних підставах.

Якщо керуватись п. 13 розділу ІV Порядку № 435, то ФОП, яким за результатами перевірки збільшено або зменшено зобов’язання, формують і подають Звіт з ЄСВ згідно з таблицею 2 додатка 6 до Порядку № 435 упродовж одного календарного місяця після відповідних розрахунків. При цьому перевірку ФОП на спрощеній системі оподаткування проводять у випадку, якщо база нарахування ЄСВ більша максимальної величини.

Тому, коли за результатами перевірки ФОП – платника єдиного податку, яка проводилася за минулі періоди, встановили перевищення максимальної величини бази нарахування ЄСВ, то такий платник ЄСВ може надати таблицю 2 додатку 6 до Порядку № 435 з уточненими сумами за умови подання ним за вказані періоди Звіту з ЄСВ відповідно до положень Порядку № 435.

Джерело: ІПК ДПС від 16.12.2021 р. № 4687/ІПК/99-00-04-03-03-06.

________________________________________

ІНШЕ

Кабінет Міністрів України постановою від 28 грудня 2021 р. № 1392 вніс зміни до власної постанови від 17 червня 2015 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу». До назви останньої додалося «…укладення гіг-контракту». Тобто надалі повідомляти податківців треба не лише про прийняття працівника на роботу, а й про укладення гіг-контракту в рамках ДіяСіті. Причина – норми Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

Оновлена версія Постанови № 413 передбачає, що повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) та/або резидентом ДіяСіті до територіальних органів ДПС за місцем обліку їх як платника ЄСВ до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором та/або до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидента ДіяСіті засобами електронного зв’язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

За відсутності технічної можливості подання повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту засобами електронного зв’язку в електронній формі таке повідомлення подається у формі документа на папері згідно з додатком разом з копією в електронній формі.

Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону про ЄСВ.

У новій редакції виклали і додаток до Постанови № 413, який тепер встановлює форму Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту. І тут цікавий нюанс: раніше у формі були дві категорії працівників, про яких надсилають Повідомлення: 1 – наймані працівники з трудовою книжкою; 2 – наймані працівники без трудової книжки. Нова ж форма Повідомлення передбачає вже чотири категорії: 1 – наймані працівники за основним місцем роботи; 2 – працівники за сумісництвом; 3 – гіг-спеціалісти за гіг-контрактом; 4 – працівники на підставі цивільно-правових договорів. Щодо сумісників, то раніше їх позначали як працівників без трудової книжки.

Але текст самої Постанови № 413 не згадує осіб, найнятих за цивільно-правовими договорами. При цьому податківці традиційно стверджували, що у разі прийняття працівника на роботу за цивільно-правовою угодою [при цьому говорити про прийняття на роботу за ЦДП юридично не коректно, адже не йдеться про трудові відносини – Ред.] подавати повідомлення не потрібно: у листі від 03.09.2015 р. № 21446/10/28-10-06-11, на сайтах ГУ ДПС у Запорізькій та Черкаській областях.

На сайті ДПС з’явилися нові довідники пільг, які затверджені 24.12.2021 року.

Платники податків можуть використовувати при заповнення податкової звітності:

– Довідник № 106/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, станом на 01.01.2022 року;

– Довідник № 106/2 інших податкових пільг станом на 01.01.2022 року.

Облік сум податкових пільг, отриманих суб’єктами господарювання, здійснюють на підставі інформації, наявної в поданих податкових деклараціях. Як правило, для цього затверджені окремі додатки до декларацій.

Із 1 січня 2021 року діятимуть податкові зміни, які містить Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» від 30.11. 2021 р. № 1914-IX.

Проте, попри податкові новації, документ включає зміни до КАС України, а саме: доповнено ст. 2892 та внесено зміни до ст. 283 і 77.

В П’ятому апеляційному адміністративному суді відзначають, що адміністративну справу з приводу тимчасового обмеження права громадян України на виїзд за межі території України розглядає суд упродовж 48 годин з дня подання відповідної позовної заяви.

Апеляційні скарги на судові рішення в таких адміністративних справах можуть бути подані у 10-денний строк із дня їх проголошення.

Суд апеляційної інстанції розглядає справу у 10-денний строк після закінчення строку на апеляційне оскарження з повідомленням учасників справи.

Рішення суду у справах щодо встановлення тимчасового обмеження керівника юридичної особи або постійного представництва нерезидента-боржника у праві виїзду за межі України (п. 7 ч. 1 ст. 283 КАС України) підлягає негайному виконанню.

Суб’єкт владних повноважень, тобто орган ДПС, повинен подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі.

30 березня 2021 року набрали чинності зміни Закону № 1357-IX до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

Зокрема, частина одинадцята статті 1 в редакції Закону визначає, що: «Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних».

Як ми вже писали, 17 грудня 2021 року набув чинності розроблений Генеральним штабом ЗС України та затверджений у встановленому порядку наказом Міністерства оборони України Перелік спеціальностей. Він містить 35 фахових напрямків, кожен із яких представляє десятки окремих спеціальностей господарської діяльності.

ЩО ЗМІНИЛОСЯ

Попередня постанова Кабінету Міністрів від 1994 року, яка затверджувала перелік спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік, застаріла. В ньому містилися спеціальності, які вже давно юридично не існують в України.

Жінки перебували на військовому обліку і раніше, але це стосувалося обмеженого кола професій, як от лікарі, жінки-військовослужбовці запасу. Зміни до закону розширюють можливості щодо взяття на облік жінок інших спеціальностей та професій.

Метою прийняття змін до Закону ставилося удосконалення організаційно-правових засад комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань високопрофесійним особовим складом як у мирний час, так і в особливий період, що дозволить збільшити кількість висококваліфікованих, навчених за відповідними спеціальностями та опанувавши відповідні професії, військовозобов’язаних. Також систему військового обліку та діяльності місцевих органів військового управління буде приведено у відповідність зі стандартами НАТО.

Чи призиватимуть на військову службу жінок

Взяття на військовий облік – це не призов на службу. На життя українок ці законодавчі зміни зараз не вплинуть, а до кінця 2022 року може постати необхідність стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Протягом 2022 року не варто очікувати якихось проблем. У подальшому за ухилення від військового обліку, як і для чоловіків, після попередження з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, передбачено штрафи.

За яких обставин призиватимуть жінок на військову службу

Жінки, що перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути призвані на військову службу та службу у військовому резерві тільки у добровільному порядку (за контрактом).

Хто серед жінок тепер військовозобов’язаний

35 фахових напрямків, кожен із яких представляє десятки окремих спеціальностей господарської діяльності. З переліком можна ознайомитись на світлинах у коментарях.

Як стати на військовий облік, де, у який строк

Військовому обліку підлягають усі жінки у віці від 18 до 60 років, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Стати на військовий облік потрібно до кінця 2022 року у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній комісаріат) за місцем реєстрації місця проживання.

Військово-облікова спеціальність визначається не лише дипломом, але й записом у трудовій книжці – досвідом роботи та КВЕДи фізичної особи-підприємця. Остаточно приналежність до військово-облікової спеціальності визначається у територіальному центрі комплектування.

Процес постановки на військовий облік подібний до того, який проходять чоловіки. Коли облік повноцінно запрацює, у мірі потреби жінкам будуть пропонувати брати участь у зборах чи тренуваннях. А при влаштуванні на нову роботу, серед документів треба буде надати й військово-обліковий.

Як визначити, чи підпадаєте ви під дію нового наказу

Найперше, можна ознайомитися із Переліком. Також, інформацію можна отримати у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній комісаріат).

Як діють ці норми при зміні професії, вагітності, вихованні неповнолітніх дітей

При зміні професії потрібно буде інформувати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, що дозволить краще відслідковувати наявні людські ресурси.

Вагітні жінки та/або з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік. Як і у випадку чоловіків, у ТЦК та СП для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини.

Коли очікувати якісь зміни

Робота з реалізації наказу спланована до кінця 2022 року. На життя громадян до кінця 2022 року ці норми не вплинуть. Мета – приведення до чинного законодавства країна повинна знати свої резерви, ми повинні бути готовими, бо ситуація зобов’язує.

До кінця 2022 року у Генеральному штабі Збройних Сил України буде проведено аналіз змін кількості військовозобов’язаних-жінок, що перебувають на військовому обліку.

За матеріалами Міноборони

________________________________________

ДО ВІДОМА

Податківці надали роз’яснення щодо основних положень Закону № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», який Верховна Рада ухвалила 30 листопада.

Дата набрання чинності Закону № 1914 – з 1 січня 2022 року (крім деяких змін, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування Закону, з 21 листопада 2021 року та 1 липня 2022 року):

 • з дня, наступного за днем опублікування Закону, набувають чинності зміни, зокрема щодо:

– сплати податковими агентами сум податку, з доходів від продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими установками, які належать фізичним особам – платникам податку, за місцезнаходженням (розташуванням) таких генеруючих установок;

– звільнення від оподаткування сум доходу, отриманого платником податків у вигляді підтримки, наданої Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту;

– звільнення від оподаткування військовим збором сум доходів, отриманих в рамках бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» та державної програми впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, а також сум коштів, отриманих платником податку на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій;

– можливості тимчасового пільгового розмитнення авто, останньою країною державної реєстрації яких є держава-окупант (агресор);

 • з першого числа третього місяця з дня набрання чинності Законом набувають чинності зміни щодо:

– збільшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

 • з 21 листопада 2021 року набули чинності зміни до Закону «Про визнання таким, що втратив чинність Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо державних гарантій за внутрішніми та зовнішніми місцевими запозиченнями (позиками) Автономної Республіки Крим та надання права Національному банку України встановлювати порядок транскордонного переміщення готівкової валюти держави-окупанта та/або порядок здійнення операцій з готівковою валютою держави-окупанта на території України);
 • з 1 липня 2022 року набувають чинності зміни щодо отримання платником податків податкової інформації про інших платників податків за попередньо наданою згодою таких осіб.

З 1 січня 2022 року застосовуються норми щодо звільнення від оподаткування:

– вартості соціальної допомоги в натуральній формі малозабезпеченим сім’ям, що отримана від надавачів соціальних послуг, та вартість соціальних послуг, які надаються згідно із Законом України «Про соціальні послуги»;

– сум доходу, отриманого платником податків у вигляді підтримки, наданої Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту;

– військовим збором суми доходів, отриманих платником податку у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва», а також суми коштів, отриманих платником податку на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій.

Загальні питання щодо адміністрування податків:

– проведено індексацію ставок акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку та рентної плати;

– контролюючі органи отримали можливість надавати за запитами органів місцевого самоврядування звітність у розрізі платників податків (раніше було тільки в розрізі юридичних осіб);

– встановлено повноваження сільських, селищних, міських рад щодо надання інформації (документів) контролюючим органам про виділені земельні ділянки у натурі власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого самоврядування;

– уточнено терміни, що застосовуються у Податковому кодексі України, зокрема: «добування корисних копалин», «кондиції на мінеральну сировину об’єкту (ділянки) надр», «мінеральна сировина», «обсяг видобутих корисних копалин (мінеральної сировини)», «первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини», «роялті», «сільськогосподарський товаровиробник»;

– визначені поняття: «передпродажна підготовка для цілей розділу ІХ Кодексу», «інвестиційне золото для цілей розділу V Кодексу»;

– надано право контролюючим органам відкрито здійснювати звукозапис, фото-, відео– фіксацію (відеозйомку), накопичувати та використовувати таку мультимедійну інформацію (фото, відео-, звукозапис) під час проведення перевірок;

– передбачена можливість отримання платником податків податкової інформації про інших платників податків за попередньо наданою згодою таких осіб;

– терміни відновлення втрачених документів приводяться у відповідність до термінів проведення документальних перевірок з питань перевірки заявленого до відшкодування з бюджету та/або від’ємного значення податку на додану вартість (було термін проведення перевірки – 60 днів, в той же час як термін відновлення документів – 90 днів);

– платники податків звільняються від обов’язку надання інформації та її документального підтвердження на повторний запит контролюючого органу, якщо такі документи вже надавалися;

– коди УКТ ЗЕД, що зазначені у Податковому кодексі України, приведено у відповідність до нової версії кодів УКТ ЗЕД 2017 року.

Погашення податкового боргу:

 • Запроваджується забезпечувальний захід погашення податкового боргу у вигляді встановлення за рішенням суду тимчасового обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи – боржника за кордон;
 • посилення заходів щодо інформування платників податків та органів місцевого самоврядування про суми податкового боргу юридичних і фізичних осіб;
 • стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за самостійно задекларованими платником податків зобов’язаннями буде здійснюватись за рішенням керівника контролюючого органу без звернення до суду;
 • податкова вимога буде надсилатись разом з детальним розрахунком суми податкового боргу.

Податок на прибуток підприємств:

– Нерезидент щороку зможе отримувати від контролюючого органу підтвердження українською мовою щодо сплати податку не тільки у паперовій, а й також в електронній формі у порядку, передбаченому наказом Мінфіну;

– державні підприємства та господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, які не погодили з власником або уповноваженим ним органом свою облікову політику у частині визначення методів обчислення величини резерву сумнівних боргів (резерву очікуваних кредитних збитків) та способу визначення коефіцієнта сумнівності, не зможуть списувати безнадійну заборгованість на зменшення об’єкту оподаткування;

– великі платники податків, починаючи з 2022 року, матимуть право зменшувати об’єкт оподаткування не більше ніж на 50 відсотків непогашеної суми від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років;

– обмеження щодо неврахування сум роялті при визначенні об’єкта оподаткування не застосовуватиметься у випадках нарахування роялті на користь правовласників, як винагороди на підставі договорів, укладених з організаціями колективного управління відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»;

– безповоротна фінансова допомога (безоплатно надані товари, роботи, послуги) на користь пов’язаних осіб, які були збитковими в минулому році, не враховуватиметься у зменшення об’єкту оподаткування;

– частиною зобов’язань з податку на прибуток підприємств платників податку – власників, орендарів, користувачів земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, буде позитивне значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок. Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання здійснюватиметься у складі окремого додатку до податкової декларації;

– тимчасово, до 1 січня 2027 року, звільнятиметься від оподаткування прибуток сільськогосподарських товаровиробників, що провадять виключно такі види діяльності: розведення та вирощування свійської птиці, за виключенням вирощування курей, одержування яєць курей та діяльності інкубаторних станцій з вирощування курей; розведення та вирощування перепелів і страусів та виробництво м’яса свійської птиці, за виключенням виробництва м’яса курей, витоплювання жиру курей, забою, оброблення та фасування м’яса курей, а також здійснюють діяльність з реалізації власно виробленої (вирощеної) такої продукції (за виключенням м’яса курей). Вивільнені кошти використовуються на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, впровадження новітніх технологій;

– тимчасово, з 1 січня 2022 року до 1 січня 2024 року, платники податку – виробники електричної енергії за «зеленим» тарифом матимуть право визначати податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств за касовим методом.

Податок на додану вартість:

– Запроваджено звільнення від оподаткування ПДВ для операцій з інвестиційним золотом:

 • ввезення на митну територію України та постачання на митній території України інвестиційного золота;
 • постачання послуг агентів, які беруть участь у постачанні інвестиційного золота;
 • постачання послуг, пов’язаних з виробництвом інвестиційного золота та/або послуг з перетворення золота на інвестиційне золото;

– уточнено, що для обрахунку загального обсягу здійснених операцій для цілей обов’язкової реєстрації платником ПДВ (досягнення 1 млн грн) враховуються також операції, здійснені через встановлений спеціальний застосунок або додаток на смартфонах, планшетах чи інших цифрових пристроях;

– запроваджено особливості оподаткування ПДВ операцій з ввезення та постачання тютюнових виробів, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни:

 • оподаткуванню ПДВ підлягатимуть операції з ввезення та постачання тютюнових виробів, що здійснюватимуться лише виробниками та «торговими домами» таких виробників;
 • базою оподаткування ПДВ за операціями з ввезення та постачання тютюнових виробів, що здійснюватимуться виробниками та їх «торговими домами» буде максимальна роздрібна ціна таких товарів без урахування ПДВ;
 • операції з послідуючого постачання тютюнових виробів звільнятимуться від оподаткування ПДВ;

– встановлено чіткі строки (терміни давності) для реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування – 1095 календарних днів з дати складання податкової накладної, до якої складений такий розрахунок коригування;

– зменшено терміни для формування податкового кредиту з ПДВ на підставі «старих» податкових накладних/розрахунків коригування – з 1095 до 365 днів з дати складання ПН/РК (термін переривається на період зупинення реєстрації в ЄРПН ПН/РК);

– продовжено на 5 років режим звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання та імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації;

– при постачанні відходів і брухту чорних і кольорових металів в режимі звільнення від оподаткування ПДВ запроваджено загальний порядок пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту (коригування);

– продовжено на 4 роки касовий метод для операцій з постачання, передачі, розподілу електричної та/або теплової енергії, вугілля та/або продуктів його збагачення, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

– встановлено, що касовий метод також буде застосовуватись до операцій з постачання послуг абонентського обслуговування.

Оподаткування доходів фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців:

– Звільнено від оподаткування вартість соціальної допомоги в натуральній формі малозабезпеченим сім’ям, що отримана від надавачів соціальних послуг, та вартість соціальних послуг, які надаються згідно із Законом України «Про соціальні послуги»;

– звільнено від оподаткування дохід від продажу власної сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва), якщо його сума сукупно за рік не перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2022 році – 78 тис. грн). На сьогодні такі доходи звільнялись від оподаткування незалежно від суми, але за умови, що продукція була вирощена на земельних ділянках, площа яких не перевищує розміри визначені земельним законодавством;

– звільнено від оподаткування суму доходу, отриману платником податку у вигляді підтримки, наданої Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту;

– встановлено, що правом на податкову знижку в частині витрат на здобуття освіти, лікування дітей можуть скористатись не тільки рідні батьки, а й опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі;

– визначається, що суми податку, нараховані податковим агентом з доходів від продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими установками, які належать фізичним особам – платникам податку, сплачуються таким податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) таких генеруючих установок;

– визначено порядок оподаткування виплат від утворення без статусу юридичної особи: платник податку – отримувач таких виплат зобов’язаний подати річну податкову декларацію разом з підтвердними документами та сплатити податок за ставкою 9 відсотків;

– податкове зобов’язання для власників, орендарів, користувачів земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, буде визначатись як позитивна різниця між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок. Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання для фізичних осіб визначатиметься податковими органами, фізичні особи – підприємці – розраховуватимуть самостійно у складі окремого додатку до податкової декларації;

– інвестиційний прибуток, дохід від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості, рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу зменшується на вартість інвестиційного активу, нерухомого та рухомого майна, що була задекларована особою як об’єкт декларування у порядку одноразового (спеціального) добровільного декларування;

– звільнено від оподаткування дохід від продажу один раз протягом звітного податкового року земельної ділянки сільськогосподарського призначення, безпосередньо отриманої платником податку у власність у процесі приватизації, за умови перебування такого майна у власності платника податку більше трьох років;

– дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості, підлягає оподаткуванню за ставкою 18 відсотків. При цьому такий дохід може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання (будування) об’єкта нерухомості, розташованого на території України;

– дозволено фізичним особам – підприємцям включати до складу витрат суми роялті, виплачені на користь правовласників, як винагорода за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав чи як відрахування на користь правовласників на підставі договорів, укладених таким платником податку з організаціями колективного управління відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».

Спрощена система оподаткування (юридичні особи):

– Починаючи з 2022 року не зможуть бути платниками єдиного податку четвертої групи суб’єкти господарювання, які здійснюють такі види господарської діяльності, як розведення свійської птиці, розведення та вирощування перепелів і страусів та виробництво м’яса свійської птиці

водночас тимчасово, до 1 січня 2027 року, звільнятиметься від оподаткування прибуток сільськогосподарських товаровиробників, що провадять зазначені види господарської діяльності, крім вирощування курей, виробництва м’яса курей тощо;

– частиною зобов’язань з єдиного податку платників третьої та четвертої груп (юридичні особи), які є власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, буде позитивне значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок. Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання здійснюватиметься у складі окремого додатку до податкових декларацій платників єдиного податку третьої та четвертої груп (юридичні особи);

– до складу доходу платників єдиного податку третьої груп (юридичні особи) не будуть включатися суми доходів, отриманих платником податку у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка буде виплачуватись у рамках бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» та державної програми впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, а також суми коштів, які отримуватимуть платники податку на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій;

– норми податкового законодавства в частині регулювання платників єдиного податку четвертої групи втратять чинність з 1 січня року, наступного за роком набрання чинності законом України щодо стимулювання розвитку агропромислового комплексу України з урахуванням Спільної сільськогосподарської політики Європейського Союзу у розрізі надання державної допомоги і розвитку сільських територій.

Спрощена система оподаткування (фізичні особи):

– Встановлено, що фізичні особи – підприємці, які надають послуги з надання доступу до мережі Інтернет, належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

– уточнено умови обрання фізичною особою – підприємцем четвертої групи платників єдиного податку. Такі платники мають здійснювати діяльність на сільськогосподарських угіддях та/або землях водного фонду площею не менше 0,5 га, але не більше 20 га сукупно (на сьогодні мінімальний розмір ділянки мав бути 2 га);

– встановлюється для платників єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які є платниками податку на додану вартість, типова форма обліку доходів і витрат;

– податкове зобов’язання для власників, орендарів, користувачів земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь буде визначатись як позитивна різниця між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок. Фізичні особи – підприємці розраховуватимуть її самостійно у складі окремого додатку до декларації з єдиного податку.

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

– Перенесення з 1 січня 2022 року на виробників та імпортерів тютюнових виробів сплати 5 % акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, який на сьогодні сплачується ритейлом, що зменшить витрати ритейлу на складання та подання звітності, а також унеможливить втрати бюджету від недонадходжень акцизного податку та ПДВ внаслідок використання скруток та продажу тютюнових виробів за готівкові кошти без використання реєстраторів розрахункових операцій;

– впровадження з 1 січня 2022 року оподаткування 5 % роздрібним акцизним податком обсягів підакцизних товарів, наявність чи місцезнаходження яких не підтверджено у місці торгівлі (спрямоване на дотримання касової дисципліни та припинення необлікованого обігу підакцизних товарів), такі підакцизні товари вважаються проданими безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання;

– відновлення штрафу за порушення платником податків строку сплати до бюджету акцизного податку (протягом п’ятнадцяти робочих днів після отримання марок акцизного податку на тютюнові вироби);

– удосконалення, починаючи з 2022 року, механізму припинення накопичення залишків тютюнових виробів за зниженими ставками шляхом впровадження оподаткування із застосуванням коефіцієнта 1,5 обсягів реалізації тютюнових виробів, які перевищують середньомісячні обсяги перед підвищенням ставки податку (діючий сьогодні недосконалий механізм передбачає обмеження лише продажу акцизних марок напередодні підвищення ставок, що не є об’єктом оподаткування);

– тимчасово у 2022 році запровадження касового методу визначення податкових зобов’язань для виробників електричної енергії, на яких покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»;

– запровадження порядку пломбування місць можливого доступу до спирту на території виробників та підприємств, які є виробниками продукції з його використанням;

– подання звітності щодо виробництва та обігу тютюнової сировини тютюно-ферментаційними заводами;

– припинення використання одночасно приміщень та обладнання для промислового виробництва тютюнових виробів декількома суб’єктами господарювання;

– конкретизовано, що максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) встановлюються виробниками або імпортерами для тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, шляхом декларування таких цін, у порядку встановленому Податковим кодексом України;

– встановлено, що звільнення від оподаткування операцій ввезення на митну територію України неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами надається за умови подальшого виготовлення з такої сировини ферментованої (переробленої) тютюнової сировини та її реалізації;

– розширено перелік підакцизних товарів, які не маркуються марками акцизного податку:

 • тестові зразки алкогольних напоїв, які не призначені для роздрібного продажу і ввозяться на митну територію України суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на право оптової торгівлі відповідною продукцією, для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну), але не більше 3 літрів кожного виробу;
 • звичайні (неігристі) вина та заброджені напої, фактична міцність яких вища за 1,2 відсотка об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15 відсотків об’ємних одиниць етилового спирт, за умови, що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне (ендогенне) походження.

Ліцензування підакцизних товарів та відповідальності у цій сфері

Передбачено внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»:

– впровадження Е-ліцензування (подання документів на отримання ліцензії в електронному вигляді) (крім ліцензії на оптову торгівлю пальним за наявності місць оптової торгівлі пальним, роздрібну торгівлю пальним, зберігання пального з метою подальшої його реалізації іншим споживачам);

– безстрокова дія ліцензій на виробництво;

– виключення процедури призупинення дії ліцензії:

для ліцензій на виробництво шляхом заміни на повідомлення про:

 • необхідність внесення чергового платежу за ліцензію за 90, 75, 60, 45, 30 та 15 днів до настання терміну сплати за відповідну ліцензію;
 • дату, з якої анулюється ліцензія у разі невнесення чергового платежу за ліцензію за 9 днів до настання терміну сплати за відповідну ліцензію;
 • для ліцензій на оптову, роздрібну торгівлю та зберігання шляхом заміни на повідомлення про необхідність внесення чергового платежу за ліцензію за 30, за 20, за 10 та за 5 днів до настання терміну сплати за відповідну ліцензію;

– доповнення підстав для анулювання ліцензії:

для ліцензій на виробництво:

 • відсутність чергового платежу за ліцензію (попередньо постійне інформування);
 • відключення, припинення функціонування або невстановлення на усіх етапах виробництва та відпуску цілодобових систем відеоспостереження;
 • відсутність за місцем знаходження/провадження діяльності з відеофіксацією;
 • відмова від доступу до проведення перевірки з відеофіксацією;
 • порушення термінів звернення щодо зміни відомостей, зазначених у ліцензії;
 • передача приміщень (обладнання) з технологічного циклу виробництва тютюнових виробів;
 • виробництво, зберігання, транспортування і торгівля фальсифікованою або необлікованою продукцією, обіг якої регулюється Законом № 48;
 • рішення РНБОУ про застосування санкції (ст. 4 Закону України «Про санкції»), регламентація прийняття розпорядження про анулювання ліцензії;

для ліцензій на оптову, роздрібну торгівлю та зберігання:

 • відсутність чергового платежу за ліцензію (попередньо постійне інформування);
 • встановлення факту здійснення роздрібної торгівлі через РРО (книги обліку розрахункових операцій) не зазначені в ліцензії;
 • відсутність за місцем знаходження/провадження діяльності;
 • порушення термінів звернення щодо зміни відомостей, зазначених у ліцензії;
 • відмови, без законодавчих підстав, у доступі представника контролюючого органу до проведення перевірки.

РЕНТНА ПЛАТА

Для платників рентної плати за користування надрами встановлено:

– уточнення визначення об’єктів оподаткування у частині приведення норм Податкового кодексу до законодавства в галузі видобування, що відповідно призведе до коригування бази оподаткування рентною платою платниками;

– систему диференціації ставок руд заліза та марганцю, яка забезпечить ефективний розподіл економічної вигоди гірничих підприємств в умовах високої мінливості цін.

ПОДАТОК НА МАЙНО

Встановлено, що при нарахуванні податковими органами фізичним особам податкових зобов’язань з податку на майно, податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату відповідного податку, що надсилаються платнику податку, повинні містити відповідні відомості щодо кожного з об’єктів оподаткування (площа об’єкта нерухомості, марка, модель транспортного засобу тощо), ставки та надані фізичним особам пільги зі сплати податку.

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ:

– Уточнено правові підстави для нарахування земельного податку по земельним часткам (паї), які знаходяться в користуванні на підставі рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельної ділянки у натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю);

– встановлено, що органи місцевого самоврядування надають інформацію про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) контролюючим органам за місцезнаходженням земельних ділянок:

 • документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • кадастровий план земельної ділянки з проекту землеустрою щодо організації території земельних часток паїв);
 • сертифікат на право на земельну частку (пай);

– для платників податку IV групи розмір ставок податку з одного гектару сільськогосподарських угідь, на яких розташовано споруди сільськогосподарських товаровиробників віднесені до підкласу «Будівлі для птахівництва» складе 50 відсотків бази оподаткування (нормативно-грошова оцінка угідь).

Застосування реєстраторів розрахункових операцій:

– На законодавчому рівні для суб’єктів господарювання встановлюється обов’язок при застосуванні РРО/ПРРО зазначати у розрахункових документах цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку (серія та номер) при роздрібній торгівлі алкогольними напоями;

– визначено орган, що встановлює Порядок та форму обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку (Мінфін);

– вдвічі зменшується розмір фінансової санкції за реалізацію товарів, які необліковані у встановленому порядку або за ненадання під час перевірки документів, які підтверджують такий облік у місці продажу (господарському об’єкті).

Зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Встановлено обов’язок виконавчим органам сільських, селищних, міських рад надавати контролюючим органам інформацію, визначену Податковим кодексом України (раніше було щодо надання тільки інформації про власників та користувачів земельних ділянок).

Зміни до Кодексу адміністративного судочинства України

– Зобов’язано суб’єкта владних повноважень подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі (згідно з діючими нормами суб’єкт владних повноважень був позбавлений процесуальної можливості надавати до суду усі наявні докази під час представництва інтересів держави у адміністративному судочинстві під час розгляду адміністративної справи у суді);

– встановлено особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу тимчасового обмеження права громадян України на виїзд за межі території України (справа повинна розглядатись судом протягом 48 годин з дня подання відповідної позовної заяви; судовий збір не сплачується; апеляційні скарги, можуть бути подані в десятиденний строк із дня їх проголошення; суд апеляційної інстанції розглядає справу у десятиденний строк після закінчення строку на апеляційне оскарження з повідомленням учасників справи).

Зміни до Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»

Перелік підстав для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України доповнено новою підставою, відповідно до якої право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадку, якщо він є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента, що має непогашений податковий борг у сумі та у строки, визначені Податковим кодексом України.

Зміни до Закону України «Про судовий збір»

Не справляється судовий збір за подання позовних заяв, апеляційних скарг у справах за позовами контролюючих органів про тимчасове обмеження права громадян України на виїзд за межі території України.

Зміни до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних»

Надано можливість розкривати інформацію про наявність у фізичних осіб податкового боргу та публікації такої інформації на вебпорталі ДПС.

Зміни до Закону України «Про визнання таким, що втратив чинність Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» та внесення змін до деяких законодавчих актів України»:

– Визначено особливості застосування державних гарантій за внутрішніми та зовнішніми місцевими запозиченнями (позиками) Автономної Республіки Крим;

– надано право Національному банку України встановлювати порядок транскордонного переміщення готівкової валюти держави-окупанта та/або порядок здійснення операцій з готівковою валютою держави-окупанта на території України.

Останні публікації

Важливі цифри на 2023 рік

Новий рік — нові показники, які треба застосовувати у розрахунках з фізичними особами. Пропонуємо у зручному табличному форматі важливі цифри на 2023 рік, які завжди

Бухгалтерські новини, 21 – 27 листопада 2022Р

Президент підписав Держбюджет: які основні показники на 2023 рік? 23 листопада В. Зеленський підписав Закон про Держбюджет на 2023 рік. За ним розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму з 1 січня

Підсумки тижня (огляд за 14 — 18 лютого 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Умови встановлення і розміри компенсаційних виплат, в т. ч. і за період відрядження, підприємства визначають самостійно в колдоговорі або іншому локальному

Підсумки тижня (огляд за 31 січня — 4 лютого 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Законодавчими актами, а також цивільним законодавством не передбачений обов’язок будь-якої із сторін ЦПД інформувати ДПС про його укладення, а також відповідальності

Підсумки тижня (огляд за 24 – 28 січня 2022 р.)

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА Наказом № 2153 затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням. У разі встановлення відносно працівників підприємств,

ПІДСУМКИ ТИЖНЯ (ОГЛЯД ЗА 17 — 21 СІЧНЯ 2022 Р.)

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ Податківці звертають увагу, що Законом № 1914 запроваджені змінив порядку оподаткування ПДВ для операцій з постачання тютюнових виробів. Тепер встановлений окремий